Pravidelný tréning má byť zábava a radosť

Viacero trénujúcich ľudí sa natoľko zameriava na svoj hlavný cieľ a na konečné výsledky, že im kvôli tomu úplne uniká radosť z tréningu a jeho zábavná stránka. Môžete to vidieť z pozorovania mnohých nespokojných cvičencov, ktorí chcú čo najrýchlejšie a za každú cenu pribrať, zosilnieť alebo schudnúť. Na jednej strane síce chodia do posilňovne, no na druhej strane ich to nebaví a berú to ako povinnosť. Nastolený plán a dosiahnutie cieľov, ktoré je podmienené potrebou rýchleho uskutočnenia, prevažuje nad všetkým ostatným a potláča pozitívne účinky pravidelného tréningu.

Pravidelný tréning má byť zábava a radosť

Takíto ľudia navyše v honbe za vytýčenými cieľmi často krát odstraňujú z mysle všetko, čo priamo nesúvisí s cvičením. Stávajú sa takto svojimi vlastnými otrokmi. Ak sa k tomu pridá slabá informovanosť o danej problematike a očakávané výsledky (veľa krát prehnané) sa za pár týždňov nedostavia, skončia s tým a všetka snaha vyjde nazmar. Potom sa sami seba pýtajú, čo urobili zle. Možno im predtým nikto nespomenul, že dôležitými prvkami celého tréningového procesu sú radosť a zábava.

V dnešnej dobe je to už pomerne častý jav, že aj mladým ľuďom chýba radosť z toho, čo robia a robia to z povinnosti alebo jednoducho preto, že je to v móde. Tréning nielen môže, ale aj má byť do podstatnej miery o zábave. Jeho úlohou je aj duševné ozdravenie človeka a má byť jednou z tých príjemných častí dňa. Trénovať máte preto, že ste sa tak rozhodli z vlastnej vôle a že vnímate a cítite pozitívne účinky pravidelného cvičenia. Stanovenie cieľov je tiež dôležité, no malo by ísť o reálne ciele a nemá to byť jediný faktor, na ktorý sa plne sústredíte.

Ciele nemusia byť vždy vyjadrené v absolútnych číslach a nemusia byť ohraničené presným časovým úsekom (najmä u rekreačných cvičencov). Takto na seba vytvárate tlak, ktorý je o to väčší, čim je cieľ náročnejší. Niekomu to prospieva, no iným zas nie. Ak nemáte väčšie silové alebo objemové nároky, pokojne si môžete ako hlavný cieľ určiť to, aby ste trénovali pravidelne a zbytočne tréningový proces neprerušovali. Po čase sa výsledky dostavia samy, zistíte, čo vám najviac vyhovuje, získate skúsenosti a môžete sa rozhodnúť, akú cestu si zvolíte v budúcnosti. A táto cesta už môže obsahovať aj konkrétne tréningové ciele.

Tréning z povinnosti a nutnosti, ktorý je navyše aj stereotypný, vám pravdepodobne nepotrvá veľmi dlho. A naopak, tréning, ktorý sa stane vašou radosťou, zábavou a potešením, prinesie nielen výsledky, ale často krát trvá až do pokročilého veku. Možnosti trénovania je pritom veľmi veľa. Bola by škoda nevyskúšať si viaceré z nich a nevybrať si to, čo vás skutočne baví.

Foto zdroj: thinkstock