Úklony trupu

Úklony trupu sú cvik pôsobiaci na formovanie a posilnenie svalstva drieku. Najväčší vplyv má na vnútorné a vonkajšie šikmé brušné svaly, priamy brušný sval, vzpriamovač trupu a štvoruhlý driekový sval. Cvik taktiež čiastočne pôsobí aj na svaly ramien.

Existujú dva varianty tohto cvičenia. S jednou činkou, kedy sa najprv odcvičí séria na jednu stranu a potom na druhú, alebo s dvoma jendoručakmi, kedy sa cvičí striedavo na obe strany.

Prevedenie cviku

Počas celej doby cvičenia je trup vzpriamený. Častou chybou je predkláňanie sa, alebo naopak zakláňanie. Chodidlá nôh sú pri sebe, resp. na šírku ramien. Nedoporučuje sa pohyby robiť rýchlo a švihovo, pretože sa zvyšuje riziko zranenia chrbtice.

Kontrolovaným pohybom sa ukláňajte s činkou do strany. Ukláňajte sa čo najnižšie, resp. sa snažte dotknúť postrannej časti nohy čo najnižšie. Vyvarujte sa však hlbšiemu úklonu za cenu predkláňania, alebo naopak záklonu. Po dosiahnutí krajnej polohy sa vráťte späť do východzej polohy.

Po návrate nasleduje hneď rovnaké opakovanie na druhú stranu. Pre variant z jednou jednoručkou sa najprv odcvičí predpísaný počet opakovaní na jednu stranu a po nich na druhú. Celá séria pozostáva z odcvičenia predpísaného počtu opakovaní na obe strany.

Dýchanie

Pri úklone je nádych a pri vrátení sa do východiskovej polohy výdych.

Chyby:

  • Predkláňanie, alebo zakláňanie trupu
  • Neprimeraná (vysoká) záťaž
  • Švihové cvičenie