Cviky pod dohľadom fyzioterapeuta 4.časť (Video)

Plank hold, izometrický mostík

Plank hold, izometrický mostík

Pri tomto cvičení je jedna z najdôležitejších vecí správna pozícia tela.

Ruky by mali vytvoriť trojuholníkovú bázu, získame tak lepšiu stabilitu a oporu. Lakte by nemali byť ďaleko od tela. Pozor si treba dať na ramená aby neprepadávali dolu a tiež neboli príliš vysoko. Ramená, hrudný kôš, panva a nohy zase je nutné udržať v jednej rovine. Nohy môžu byť vzdialené od seba na šírku panvy.

Pri tomto cvičení si dajte pozor na dýchanie. Snažte sa dych nezadržiavať.

A pozor na to, aby kvantita cvičenia nebola na úkor kvality.

Prevedenie cviku – video