Zanožovanie s kladkou v spore kľačmo na lavičke

zanožovanie na lavičkeĎalšou alternatívou ako bojovať s neželanými kyprými tvarmi nášho pozadia je toto cvičenie so zložitým názvom. Jedná sa o alternatívu zanožovania v stoji. Rovnako ako pri cvičení v stoji tak aj pri použití lavičky sa jedná o izolované cvičenie pre formovanie sedacích svalov.

Obľúbený je preto najmä u žien. Zapájajú sa veľký sedací sval, stredný sedací sval a malý sedací sval. Ak je pohyb vykonávaný v osi tela, zapája sa najmä veľký sedací sval. Ak je pohyb pri zanožovaní smerom od stredu osi tela (von), dôraz je na stredný a malý sedací sval. Z časti tento cvik pôsobí aj na dolnú časť chrbta a hornú časť flexorov stehien.

Podmienkou pre cvičenie je vybavenosť posilňovne vhodným kladkovým strojom a remienkom, ktorý sa pripevní na členok nohy. Cvik je však možné vykonávať aj bez použitia dodatočnej záťaže – ako je vidieť na obrázkoch.

Prevedenie

zanožovanie na lavičkeAk je remeň na pravej nohe (upevnený o lanko kladky so spodným vývodom), ľavou si kľaknite na lavičku a pevne sa o ňu rukami oprite. Pravá noha je mierne pokrčená. Pohľad počas celého cvičenia smeruje pred seba. Zanožte do krajnej polohy, v ktorej je na okamih výdrž. Pred začatím zanožovania napnite sedacie svaly a pomalým kontrolovaným pohybom zanožte. Ak sa cvik vykonáva švihom, do pohybu sú zapojené úplne iné svaly než sedacie a cvik nemá význam. Dôvodom švihového cvičenia môže byť nevhodne zvolená záťaž. Tá by nemala byť vysoká a mala by umožniť odcvičenie predpísaného počtu opakovaní správnou technikou aj v poslednej sérii. Jedna séria pozostáva z odcvičenia opakovaní na jednu nohu a následne na nohu druhú.

Dýchanie

Nádych je v počiatočnej fáze, kedy je noha spustená. Vydychuje sa behom najobtiažnejšej fáze ťahu.

Chyby:

  • Rýchle vykonávanie cviku neumožňuje plné sústredenie na sedacie svaly
  • Príliš švihové cvičenie
  • Pretláčanie panvy
  • Nesprávne nastavená záťaž