Sťahovanie kladky v predklone

Sťahovanie kladky je cvik pri ktorom sa nedá presne stanoviť aké svaly sa doň zapájajú bez vymedzenia konkrétnej techniky. Záleží predovšetkým na hĺbke predklonu, v ktorom sa sťahovanie vykonáva. Podľa toho v akom uhle bude trup s podložkou, sa do cvičenia zapájajú iné svaly. Mnohí používajú tento cvik na rozvoj dolnej časti hrudníka (spodná časť veľkého prsného svalu) a horných častí širokého svalu chrbta. Druhá skupina ľudí využíva tento cvik na rozvoj strednej časti prsných svalov, prednej časti deltových svalov a pílového svalu. Najjednoduchšie je si zapamätať, že ak sa cvik vykonáva len v miernom predklone, cvik pôsobí predovšetkým na rozvoj širokého svalu chrbtu a dolnej časti prsných svalov. Ak chceme, aby sa zapájali svaly z druhého spomenutého variantu, je potrebné sa predkloniť hlbšie. Ideálne je, ak je predklonený trup približne vodorovne s podložkou.

Prevedenie: Postavte sa do stredu medzi vysoké kladky, ruky rozpažte a uchopte pevne držadlá . Postavenie nôh môže byť v rozkročení asi na šírku ramien, alebo s vykročením jednej nohy. Pre lepšiu stabilitu cvičenia odporúčam variant s vykročením. Druhá veľká výhoda vykročenia spočíva v menších nárokoch na ohybnosť. Hlavne pri cvičení v hlbšom predklone sa môže u ľudí so zníženou ohybnosťou stať, že až príliš budú cítiť zadnú stranu stehien. Ešte jeden spôsob ako obísť problém so skrátenými svalmi je mierne pokrčenie nôh v kolenách.Chrbát by mal byť v predklone spevnený a prakticky vystretý. Je vhodné pozerať sa viac pred seba ako pod seba, nakoľko sa človek zvykne pri pozeraní dole hrbiť. Po zaujatí správneho postavenia sa poriadne nadýchnite a po aktivovaní svalov začnite sťahovať kladky po polkruhovom oblúku pred hrudník. Začiatok pohybu nesmie byť sprevádzaný počiatočným trhnutím, čomu mohutnejší nádych pomôže (spevní trup). Ruky sú mierne pokrčené v lakťoch. V prípade ,že sa cvičí s neprimeranou záťažou, núti hmotnosť pokrčiť lakte až do extrému. Dolná krajná poloha môže byť rôzna. Je možné pohyb zastaviť v okamihu, keď sa ruky navzájom jemne dotknú. V prípade ak chceme rozvíjať prsné svalstvo, je vhodné pokračovať v pohybe až do prekríženia rúk. Platí fakt, že čím viacej dôjde k prekríženiu paží, tým viacej sa zapájajú vnútorné časti prsných svalov. Po krátkej výdrži v dolnej krajnej polohe sa paže vracajú do východiskovej pozície. Po dosiahnutí tohto bodu nasleduje bez prerušenia hneď ďalšie opakovanie (pri zastavení dochádza k preťažovaniu ramien).

Dýchanie: Pred začatím cvičenia je mohutný nádych. Medzi opakovaniami sa vydychuje v okamihu prekríženia rúk, resp. dosiahnutia dolnej krajnej polohy. Vydychuje sa počas rozpažovania rúk.

Chyby:

·        Neprimeraná záťaž v dôsledku ktorej dochádza k extrémnemu pokrčeniu lakťov a nemožnosti vykonania potrebného prekríženia paží.

·        Trhnutie pri začiatku cvičenia.

·        Zastavenie v hornej krajnej polohe medzi opakovaniami.