Pilates abeceda

Základné princípy správneho dýchania a držania tela.

Dýchanie je pre každého z nás úplne prirodzené. Skúsme sa však teraz na chvíľu zamyslieť a odpozorovať, ako vlastne dýchame? Mnohí možno zistia, že dýchajú veľmi plytko, alebo že príliš dvíhajú ramená keď sa snažia zhlboka nadýchnuť. Správne dýchanie je pre celý náš organizmus veľmi dôležité. Preto sa aj v Metóde Pilates najväčší dôraz kladie na osvojenie si správneho spôsobu dýchania – tzv. laterálneho dýchania (ide o bránicové dýchanie do rebier). Tento typ dýchania nám umožňuje pri jednotlivých cvikoch udržiavať brušné svaly v potrebnom napätí.

Nácvik laterálneho dýchania v sede

Skúste si dať ruky vbok a posunúť smerom nahor – dlaňami až na rebrá. Teraz skúste intenzívne vydýchnuť ústami všetok vzduch, ktorí máte v pľúcach. Mali by ste mať pocit, že sa už viac vydýchnuť nedá. Mali by ste cítiť, ako napínate brušné svaly a rebrá by sa mali pritom spolu s vašimi rukami stiahnuť, podobne ako harmonika.

Teraz sa skúste nosom zhlboka nadýchnuť a rebrami odtláčať ruky. Nemali by ste pri nádychu dvíhať ramená. Opakujte podľa možnosti aspoň 2-3 krát.

Správny postoj je ďalší oriešok pre mnohých. Väčšina ľudí má rôzne problémy s chrbticou. Sťažujú si na bolesti šije, v driekovej časti alebo medzi lopatkami. Lieky sú často to jediné riešenie, pre ktoré sa rozhodnú. V mnohých prípadoch by stačilo zmeniť naše držanie tela. Stojíte (sedíte) vzpriamene, alebo ste viac prehnutí v driekovej časti chrbtice, či ste naopak, zhrbený. Metóda Pilates nás vedie nielen k uvedomovaniu si ako správne dýchať, ale aj ako správne držať svoje telo.

Pilates Abeceda Pilates Abeceda

Nácvik správneho postoja a dýchania

Postavte sa tak, aby ste mali chodidlá na šírku bokov a špičky chodidiel smerovali dopredu (paralelne). Hlava by mala byť prirodzeným predĺžením chrbtice – nemala by byť ani príliš zaklonená ani naopak, príliš predklonená. Lopatky pritiahnite mierne k sebe a ramená sa snažte zatlačiť smerom nadol, akoby k driekovej časti chrbta.

Ústami vydýchnite všetok vzduch z pľúc. Pri výdychu intenzívne stiahnite brušné svaly ,,pupok pritlačte k chrbtici, a stiahnite panvové dno (tu vám pomôže predstava, že potrebujete veľmi na toaletu, ale tá je ešte ďaleko :) Zároveň mierne podsaďte panvu, tak aby ste dosiahli tzv. neutrálne postavenie chrbtice.

Teraz sa zhlboka nosom nadýchnite – do rebier, pričom dodržujte už vyššie spomenuté princípy – panva je mierne podsadená, lopatky držte pritiahnuté k sebe, ramená zatláčajte dolu k driekovej časti chrbtice. Opakujte podľa možnosti aspoň 2-3 krát.

Pilates Abeceda Pilates Abeceda

Zopár písmen z našej Pilates abecedy máme za sebou. Nezabudnite trénovať aj naďalej :)