Zanožovanie s kladkou v stoji

Väčšina ľudí zahrňuje precvičovanie sedacích svalov do tréningovej jednotky venovanej nohám ako celku. Cvičenia ako drep, alebo tlaky nohami na prístroji (leg-press) sú komplexné cvičenia na spodnú časť tela a poskytnú tak precvičenie aj sedacích svalov. Ak však chcete tréning zamerať viac na zdokonalenie svojich sedacích partii, skúste zaradiť do tréningu cvičenia, ktoré sa sedacím svalom venujú izolovane. Do skupiny týchto cvičení patrí aj zanožovanie.

Do práce sa zapája veľký sedací sval, stredný sedací sval a malý sedací sval. Podľa techniky vykonávania pohybu je dôraz kladený na veľký sedací sval, alebo na stredný a malý sedací sval.

  • Ak je zanožovanie vykonávané čo najviac v ose tela, kladie sa dôraz na veľký sedací sval(zanožovanie dnu). 
  • Ak je pohyb pri zanožovaní smerom od stredu osi tela (von), dôraz je na stredný a malý sedací sval.

Prevedenie: Po upevnení remeňa na členok napr. pravej nohy (lanka kladky so spodným vývodom), ľavou nohou odstúpte od stroja asi pol metra. Aby pohybu nič nebránilo, je vhodné podložiť pod voľnú ľavú nohu kotúč, alebo sa aspoň ľavou nohou postaviť na špičku. Pravá noha je v kolennom kĺbe mierne pokrčená a spevnená. Po vedomom zaťatí sedacích svalov pravej nohy nastáva fáza zanožovania. Veľkosť zanoženia nesmie byť na úkor predkláňania trupu. Chrbát je po celú dobu vystretý. Vo fáze najväčšieho zanoženia na chvíľu zadržte dosiahnutú pozíciu. Po tomto krátkom zadržaní sa noha kontrolovane vracia do východiskovej polohy. 

Dýchanie: Vydýchnutie nastáva v priebehu najťažšej fáze zanožovania. Nádych v čase návratu do východiskovej polohy, alebo medzi opakovaniami.