Kotúľ vzad – Akrobatická príprava 6.

Ďalší podrobný a názorný príspevok zo sveta gymnastiky. Dnes popisovaný cvik je kotúľ vzad. V článku okrem názorných obrázkov nájdete aj krátke videá pre ešte lepšiu predstavu.

Popis techniky

Zo stoja spojného vzpažiť skrčmo predlaktia a dlane vzad (obr.č.1), zosun do drepu, (obr.č.2), spád vzad v guľatej kotúľovej polohe (obr.č.3) a preval vzad (obr.č.4).

Otáčanie na podložke podľa princípu pohybu kolesa sa realizuje dvojicou síl, pričom horná časť tela vykonáva aktívny pohyb vzad a dolu a dolná vpred a hore. Pravo-ľavá os rotácie je v strede tela cvičenca. Nasleduje prechod cez polohu strmhlav (obr.č.5), ktorý tvorí najproblematickejší moment pre realizáciu kotúľa vzad. Pre jeho zvládnutie je potrebné získať primeranú hybnosť v otáčavom pohybe vzad. Stupňujúci sa tlak do ohnutej krčnej chrbtice pri prevale cez krk a záhlavie cvičenec zmierňuje podporovou prácou paží.

http://youtu.be/udYy2bbVVKY

Výsledkom je presun hmotnosti tela zo záhlavia na dlane (obr.č.6) Záverečnou fázou kotúľa vzad je prechod do vzporu drepmo (obr.č.7) a konečnou polohou je stoj (obr.č.8).

kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika
kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika
kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika

Postup pri nácviku

Prvým krokom efektívneho osvojenia kotúľa vzad je vytvorenie funkčného predpokladu pre zvládnutie prechodu polohou strmhlav. Tým je primeraný rozvoj sily extenzorov horných končatín pre podporovú prácu paží. Môže to byť napríklad 10 kľukov zo vzporu kľačmo alebo lokomočný pohyb na rukách zo vzporu drepmo.

Pohybovým predpokladom je technicky správne vykonaný preval vzad.

Ďalším krokom je osobitný nácvik druhej časti kotúľa vzad t.z. prechod z ľahu vznesmo do vzporu drepmo (obr.č.5,6,7) za zľahčených podmienok, k čomu možno použiť zošikmenú podložku alebo dopomoc.

Tréner pri nej dvíha cvičenca za boky a tak znižuje zaťaženie jeho krčnej chrbtice. Súčasne pomáha pri prenesení váhy tela zo záhlavia na ruky. Pre svoju náročnosť si práve práca paží vyžaduje tento samostatný, analytický postup.

Najčastejšie chyby a ich odstraňovanie

  • pomalý spád vzad a z toho plynúca malá dynamika otáčania v prevale vzad. Príčinou je nízka účinnosť „odtláčania“ tela vzad. Vizuálne sa tento nedostatok prejaví dosadnutím k pätám. Chybu cvičenec odstráni, ak pri spáde zvýši tlak
  • neskorý dohmat rukami na podložku za hlavou a ich nedostatočná vzpieracia podporová aktivita. Tento nedostatok sa odstráni zvýšeným dôrazom na rýchly dohmat pri záhlaví spojený s okamžitým tlakom dlaní do podložky.
  • dohmat s nevhodným položením dlaní na podložku, napríklad prsty smerujú vzad smere pohybu alebo bokom od hlavy. Správny dohmat je prstami vpred, tzn.. k pleciam. Dobré je orientovať cvičenca na polohu palcov pri hlave v polohe „dnu“, pričom malíčky sú v polohe „von“.

https://youtu.be/042hvZ1e_wQ

Vo fáze zdokonaľovania kotúľa vzad, aby sa zvýraznil vplyv na rozvoj koordinácie, je vhodné zaradiť do akrobatickej prípravy jeho rôzne varianty. Základom variabilnosti sú zmeny v prípravnej a záverečnej časti kotúľa. Najčastejšie používaným je kotúľ vzad po spáde s vystretými dolnými končatinami cez polohu schylmo do polohy vzporu drepmo.

kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika
kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika

Do vzporu stojmo rozkročmo

kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika
kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika

Najnáročnejším je variant kotúľ vzad do stojky na rukách,

https://youtu.be/LZb4iI_ziCE

kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika
kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika
kotúľ vzad gymnastika

ktorý si vyžaduje dlhodobejšiu prípravu. Jeho realizácia si vyžaduje rýchly spád vzad a preval do ľahu vznesmo s náväzným dynamickým vzoprením pažami spojeným so zdvihom bokov nad miesto dohmatu (obr.č.3,4). Keďže vzoprenie tela cvičenca do stojky si vyžaduje značnú silu vystieračov horných končatín, je vhodné prvé pokusy vykonať s dopomocou- Pomocník stojí bokom od cvičenca.

kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika
kotúľ vzad gymnastika kotúľ vzad gymnastika

Pri prechode cvičenca do polohy ľahu vznesmo uchopí obojručne zhora a zdola jeho bližšie stehno a zdvihom dopomôže k pohybu tela do stojky na rukách.

https://youtu.be/XvxMcPl3YSI

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Volejbalová lopta školská šitá School

12,90 €

Volejbalová lopta školská šitá School Kúpiť

Sport-Thieme Chrániče na prsty sada 4ks

11,70 €

Sport-Thieme Chrániče na prsty sada 4ks Kúpiť

Sport-Thieme Intercross skladacia brána

160,00 €

Sport-Thieme Intercross skladacia brána Kúpiť

Štítky:,