Kardio – Výkopy a výpady

výpady Katarína Sekereš

Tento okruh cvikov je určený predovšetkým nadšencom dynamického cvičenia. Ide o okruh cvikov, akými sú výkop vpred, bočný výkop a chôdza vo výpade vpred a vzad…všetko cviky zamerané najmä na stabilitu, nohy a sedacie svaly.

  1. výkopy vpred 2×10, hneď po sebe
  2. Bočný kop 2×10 na každú nohu, hneď po sebe

Tento okruh cvikov si môžete podľa stavu vašej kondície zopakovať ešte 3-4x.

Na záver odporúčam chôdzu vo výpade :)

Pozrite si Video – Kardio – Výkopy a výpady