Drep – Air Squat – Príručka pre CrossFit (1) – Video

V spolupráci s CrossFit Pressburg prinášame našim čitateľom nový seriál zo sveta CrossFit-u. Postupne si predstavíme techniku cvikov tak, ako sa s nimi môžete stretnúť na CrossFit tréningoch a súťažiach. Mnohé cvičenia sú všeobecne známe, no aj pri nich sa môže technika mierne alebo významne líšiť. Dnes nás čaká základný cvik na nohy – Drep.

Technika drepu:

– Základný postoj – päty sú na šírku ramien a ostávajú počas celého cviku na zemi

– Špičky smerujú mierne von od tela.

– Pri iniciácii drepu začína pohyb pretláčaním panvy smerom vzad a následne dole.

– Pohyb je vedený až pod úroveň kolien, avšak nie za cenu oblého chrbta alebo straty kontaktu piet s podložkou. Ak sa táto chyba objavuje, vykonávam pohyb do najnižšej polohy, kedy je ešte chrbát rovný a päty ostávajú na podložke.

– Kolená sú roztláčané smerom von tak, aby boli na úrovni chodidiel.

– V spodnej pozícii môžu byť paže vedené do predpaženia. Pomáham si tak udržať správnu polohu a pevnosť tela.

– Hlava ostáva v neutrálnej polohe, bez záklonov alebo predklonov.

Najčastejšie chyby:

– Oblý chrbát

– Kolená sa zbiehajú do vnútornej strany

– Päty nie sú na zemi

Dýchanie:

Nádych je vedený do brucha (bránice). Spevní sa tak stred tela. Nasleduje pohyb nadol. Smerom nahor plynule vydychujem.

Príručka pre CrossFit  – v spolupráci s CrossFit Pressburg