Cvičenie s therabandom na ramená

Katarína Sekereš, cvičenie s therabandom

K dnešnému tréningu som si pre vás pripravila  ako pomôcku tzv. theraband. Môžete ho kúpiť v rôznych farbách a hustote, ktorá svedčí o jeho náročnosti. Čím je hutnejší, tým si jeho natiahnutie vyžaduje väčšiu silu pri prevedení jednotlivých cvikov.

Theraband môže byt výbornou pomôckou pre vyformovanie krásnych ženských ramien. Aj keď sa vám to možno ani nechce veriť, ale nasledujúcimi tromi cvikmi resp. ich precíznym prevedením dokážete dosiahnuť želaný pocit pálenia.

Ako s therabandom cvičiť

  1. pomalé priťahovanie pásu k hrudníku 3×10 opakovaní
  2. rýchle, krátke kmitanie s pásom 3×10 opakovaní
  3. šikmé príťahy k hrudníku 3×10 opakovaní ( na záver ešte rotácia v trupe s natiahnutým pásom)

Pauza 60 sekúnd a daný okruh zopakovať ešte 3-4 krát.