Aerobik

Aerobik

Ako prvý sa objavil aerobik vysoký. Jeho obsahom boli rôzne skoky a poskoky, ktoré svojou náročnosťou zabezpečovali dostatočne vysoký energetický vydaj. Na druhej strane sa spolu s nimi začali objavovať zranenia.

Vykonávanie náročných prvkov vysokého aerobiku si vyžadovalo veľký dôraz na techniku pohybov, vhodnú obuv a podlahy z materiálov absorbujúcich energiu zo skokov a poskokov. Ani tieto opatrenia však nepriniesli výsledok v podobe minimálneho počtu zranení a tak na svetlo sveta prišla bezpečnejšia forma aerobiku – nízky aerobik. Odstránili sa z neho vertikálne pohyby a prvky sa vykonávajú len do strán a v predozadnej rovine. Nízky aerobik skutočne minimalizoval riziko zranení, ale taktiež vylúčením náročných prvkov poklesol aj energetický výdaj.

Závažia na nohy a činky do rúk ho opäť zvýšili, ale objavil sa starý problém – zranenia. V súčasnosti sa nepoužívajú závažia pre nohy, pretože riziko zranení bolo priveľké. Ručné činky sa používajú naďalej, ale ich hmotnosť sa pohybuje medzi 0,5 až 1kg. Je možné sa stretnúť aj s ťažšími činkami, ale tu je potrebné pohyby vykonávať pomalšie a dôraznejšie dbať na správnu techniku. Činky s nižšou hmotnosťou nachádzajú svoje uplatnenie pri rozvoji srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, kým vyššie závažia sú vhodné pre posilňovanie svalov.

Keď sa rozhodnete s aerobikom začať, vyberte si fitcentrum, ktoré sa začiatočníkom venuje. Hľadajte základný, čiže basic aerobik. Ani ľudia s dostatočne dobrou kondíciou by základný aerobik nemali preskakovať. Hlavný rozdiel medzi aerobikom základným a pre pokročilých nie je ani tak v množstve vynaloženej energie, ale v náročnosti na choreografiu. Za žiadnych okolností sa nenechajte odradiť začiatočnými neúspechmi. Vydržte a výsledok sa zaručene dostaví. No ak predsa prídete k názoru, že táto pohybová aktivita nie je pre vás, získate aspoň väčší prehľad a budete sa na aerobik pozerať inak.

Pre lepšiu teoretickú pripravenosť, prinášam na záver prehľad niektorých pohybov nízkeho a vysokého aerobiku:

Základné cvičenia nízkeho aerobiku
Squat, Plié podrep, resp. drep vykonaný v stoji, alebo v stoji rozkročnom
Knee Lift stoj a skrčiť prednožmo (ľavou)
Lunge výpad vpred (bokom, vzad)
Marching chôdza
Step Touch krok pravou postupom
Side To Side v stoji rozkročnom hmity podrepmo striedavo vpravo a vľavo
Grapevine krok ľavou vľavo – skrížiť pravou vzad – krok ľavou vľavo a prinožiť pravou
V-Step chôdza pri ktorej postupne kráčame vpred do tvaru písmena V
V-Step Reverse chôdza pri ktorej postupne kráčame vzad a vpred do tvaru písmena A
Pivot výkrokom vpred pravou (ľavou) a následným prenesením hmotnosti na ľavú (pravú) a prinožením obratom o 180° 
Chachacha 3 krátke kroky P-Ľ-P
Základné cvičenia vysokého aerobiku
Jogging beh
Jumping Jacks poskoky zo stoja do podrepu rozkročného a späť
Heel Jacks poskoky zo stoja do podrepu unožením pravou (ľavou), vztýčiť chodidlo a späť
Twist Jumps poskoky s otáčaním dolnej časti tela vpravo a vľavo
Scissors poskok zo stoja spojného do mierneho podrepu rozkročného pravou (ľavou) vpred a späť
Lunge Jumps poskoky zo stoja do podrepu zánožného ľavou (pravou) a späť
Pendelum „kyvadlo“ – poskoky striedavonožne s unožením dole
Kick prednožovanie, resp. prednožovanie hore v poskokoch striedavonožne
Flick Kick „vykopávanie“ – poskoky so skrčením prínožmo a prednožením dole
Rock Side – To Side „koníky“ – poskoky striedavonožne s unožovaním dole a s krčením prínožmo
Chassé prísunný poskok pravou

Foto zdroj: thinkstock