Úvod do sveta dopingu (2. časť)

Úvod do sveta dopingu

Ako som na záver prvého dielu o vlastnostiach anabolicko-androgénnych steroidov napísal, dnes sa pozrieme na ich negatívne účinky na ľudský organizmus. Vplyvy možno rozdeliť na hormonálne a toxické, ktoré vychádzajú z vlastností konkrétnych steroidných látok.

Asi prvé čo na človeku upúta je jeho vzhľad. Sprievodným znakom užívania stereoidov býva často zhoršená kvalita pokožky a jej väčšia poškodenosť. V dôsledku náhleho nárastu svalovej hmoty sa pokožka nestíha prispôsobovať objemu a dochádza k jej narúšaniu – trhlinám. Inou príčinou zníženej kvality kože je nadmerná produkcia tukových žliaz. Pokožka je mastnejšia a póry sa zanášajú a zapaľujú. Najpostihnutejšie oblasti sú chrbát, plecia a hrudník. Medzi látky ktoré podporujú produkciu tukových žliaz patrí aj testosterón, o ktorom sme už písali. Ako prevencia sa proti akné využíva solárium, alebo užívanie antibiotík, ktoré však na druhej strane výrazne eliminujú aj chcené účinky steroidných látok.

Väčšina steroidov má vplyv pri zadržiavaní vody a solí v tele. Dochádza k výraznému zväčšovaniu objemu svalov, ako aj sily športovca. Voda sa okrem svalov uskladňuje aj v pokožke a v krvi. V prípadoch veľkého uskladnenia vody v pokožke sú badateľné neprirodzené opuchy. Omnoho väčšie problémy môže pôsobiť voda v krvnom riečišti. Jej abnormálne množstvo nadmerne zaťažuje srdcovo-cievny systém a dochádza k zvýšeniu krvného tlaku. Táto skutočnosť môže spôsobiť ťažké poškodenia zdravia športovca.

U mužského pokolenia sa môžu prejaviť feminizačné vedľajšie účinky. Pre mužov, ktorí pre to majú predpoklady to môže znamenať napuchnutie prsných žliaz, nadmerné ukladanie tukov na bokoch a stehnách a celková strata tvrdosti mužských svalov. Za tento fakt je zodpovedná tzv. aromatiázácia steroidov, čiže premena ich časti na ženský hormón estrogén. Feminizačné zmeny sú závislé od veľkosti dávok a od predpokladov každého muža pre takúto „premenu“.Na druhej strane nežné pohlavie môže na sebe zaznamenať tzv. virilizačné javy., čo sú mužské prejavy u žien, užívajúcich anabolicko-androgénne steroidy. Patrí sem zhrubnutie hlasu, zvýšené zarastanie na tvári a na nohách, menštruačná nepravidelnosť a pod.

Pre niekoho môže byť výhodou badateľná zvýšená agresivita ako vedľajší produkt užívania steroidov. Výhoda z posilňovne, kde tento fakt umožňuje odcvičiť tvrdšie a účinnejšie tréningy, býva často zatienená nevhodnosťou v súkromnom živote. Agresivita môže totiž prerásť až do nekontrolovanej zúrivosti. Medzi ďalšie psychické zmeny patrí netrpezlivosť, náladovosť, alebo depresie.

Užívanie steroidov vo veku, kedy sa organizmus jedinca ešte stále vyvíja, môže spomaliť, alebo úplne zastaviť telesný rast. Na druhej strane môže dôjsť k zrýchleniu vypadávania vlasov.

Na vnútorných zmenách organizmu sa podieľa predovšetkým toxicita týchto látok a ich hormonálne vplyvy. Výsledkom toxicity sú spravidla rôzne stupne poškodenia pečene. Nutnosť filtrovania toxických látok neprispieva ani obličkám. Ich funkcia je naviac sťažená už hore spomínaným zadržiavaním vody a solí. V konečnom dôsledku môže nastať ich dlhodobé poškodenie. Medzi ďalšie negatívne účinky patria žalúdočné ťažkosti (u preparátov, ktoré sa podávajú orálne), bolesti hlavy, zvýšená pravdepodobnosť zranenia svalov, kĺbov, alebo väzív. Škodlivých účinkov na ľudský organizmus je skutočne veľa a každá látka anabolicko-androgénneho pôvodu „vyniká“ v niečom inom.

Foto zdroj: thinkstock

Tags: