Aqua aerobik

Aqua aerobik

Asi najpopulárnejšou vodnou aktivitou po plávaní je aqua aerobik. Je to aktivita ktorá si prakticky nekladie podmienky. Môžu ho cvičiť ľudia mladí rovnako ako ľudia starší. Podmienkou nie je dokonca ani to či človek vie plávať. Zaraďujeme ho do aktivít aquafitnessu. Je to kondičné cvičenie pri hudbe vo vode, ktoré zaťažuje hlavne srdcovo cievny a dýchací systém a samozrejme pohybovú sústavu.

Aerobik vo vode je podobný tomu na suchu. Cvičenia sa vykonávajú vo vode rôznej hĺbky za sprievodu hudby. Pri cvičení vo vode sa dajú využiť pomôcky, ktoré sa používajú pri klasickom aerobiku ako stepy, gumové pásy na posilnenie a pod

Aqua aerobik je vhodný pre ľudí s nadváhou, tehotné ženy, ľudí trpiacich bolesťami kĺbov ako aj prostriedok rehabilitácie. Cvičenia sa vykonávajú v plytkej vode asi do úrovne pásu, v prechodnej úrovni (voda medzi pásom a plecami) a v hlbokej vode bez kontaktu s dnom za použitia nadľahčovacích pomôcok. Podľa hĺbky vody sa zaraďujú rôzne cvičenia.

Pri začiatkoch cvičenia vo vode postačí jej prirodzený odpor. Postupne je možné siahnuť po vodných činkách, plaveckých „packách“ na ruky a podobne.

Mnohé pohybové prvky sú využívané z aerobiku na suchu, no napriek tomu je potrebné sa adaptovať na špecifické prostredie vody. Človek potrebuje istý čas, kým prispôsobí svoju koordináciu, adaptuje sa na súčastné zapájanie antagonistov a agonistov (príklad bol uvedený – Cvičenie vo vode) a zvykne si na sťažené dýchanie spôsobené tlakom vody na hrudník. Osvojenie si základných pohybových návykov je predpoklad pre postupné pridávanie a sťaženie krokových kombinácií.

Každá hodina aqua aerobiku by mala mať 3 základné časti. 1. Prípravná časť – Hlavnou funkciou je dostatočné zahriatie organizmu, rozcvičenie a kardiorespiračné rozohriatie. Typická doba trvania prípravnej časti je 10 minút. 2. Hlavná časť – Väčšina času je venovaná kardiorespiračným cvičeniam (15 – 40 min.). Sú to aeróbne cvičenia, ktorými sa snažíme zvýšiť a udržať pulzovú frekvenciu srdca na potrebnej úrovni. K tomuto účelu sa zvyknú zapájať veľké svalové skupiny do rytmického pohybu pri väčšom počte opakovaní.

Druhou dôležitou zložkou hlavnej časti tréningu aqua aerobiku tvoria posilňovacie cvičenia. Zvykne sa im venovať asi 5 – 10 min. Využíva sa záťaž, alebo potrebné pomôcky na zvýšenie odporu vody. 3. Záverečná časť – Po hlavnej časti je potrebné organizmus upokojiť, vrátiť ho plynulo na nižšie pulzové hodnoty. Na to slúži pokračovanie v pohyboch, ale už nižšou intenzitou. Krv sa tak vracia späť do srdca a neostáva v končatinách zaťažených svalov. Pred koncom tréningu sa zaraďuje záverečný strečing . Typická záverečná časť trvá 5 – 10 min.

Prečo teda cvičiť aqua aerobik? Prinesie vám posilnenie kardiovaskulárneho systému, posilní svaly, zvýši vytrvalosť, pomôže pri spaľovaní prebytočných kalórií a vplyvom vodného prostredia bude upokojujúco pôsobiť na vašu psychiku.

Foto zdroj: thinkstock