Čo sa deje v srdci športovca

Rovnako ako aj iné svaly, tak aj srdce reaguje na cvičenie a zvýšenú fyzickú záťaž. Srdce je najdôležitejší zo všetkých svalov ľudského tela, pumpuje krv cez celý kardiovaskulárny systém. Všeobecne platí, že ak ste trénovaným športovcom, srdce reaguje na záťaž lepšie, kľudová srdcová frekvencia je pomalšia. To je znakom, že srdce pumpuje krv s väčšou účinnosťou. V období prvých šiestich až dvanástich týždňov tréningovej prípravy srdcová kľudová frekvencia klesá o päť až desať percent.

Čo sa deje v srdci atléta

Kľudová frekvencia trénovaného srdca je zvyčajne menej ako 70 tepov za minútu. Mnohí športovci si pravidelne monitorujú srdcový tep počas a po tréningu, niekedy aj hneď po prebudení, či 10 až 15 minútovej nečinnosti. Očakávané výsledky sú nie vždy v štandardnej hladine, čo môže byť znepokojujúce. Niekedy dochádza k tzv. "preskočenému" tepu, čo znamená predčasný srdcový tep – jeden úder rýchlo nasleduje ďalšie a výsledok sa prejaví pauzou pri normálnom srdcovom tepe. Takéto prípady neznamenajú nič vážne, pokiaľ nie sú sprevádzané bolesťami na hrudi, hlavy alebo inými nezvyčajnými príznakmi. Ak narazíte na predčasný sťah viac ako raz za 20 až 30 minút, alebo máte nepravidelný srdcový tep, búšenie srdca alebo pauzy v srdcovom tepe, je nesmierne dôležité navštíviť svojho lekára.

Termín "športové srdce" opisuje zbierku zmien, ktoré nastanú, ak začnete pravidelne trénovať (kardio tréning). Dve najviac bežné zmeny sa dostavia v podobe spomalenia pulzu (menej ako 70 tepov za minútu) a v podobe tzv. sínusovej arytmie, ktorá urýchľuje a spomaľuje dýchanie. Až 69 percent aeróbne trénovaných športovcov preukazuje sínusovú arytmiu. Okrem zníženia kľudovej tepovej frekvencie, pravidelný tréning robí pulz silnejším a prúdiaca krv cez srdce a cievy produkuje neškodný šelest. Pri röntgenovom snímku je srdce športovca mierne zväčšené.

Aeróbne vs Anaeróbne cvičenia

Podobne ako iné svaly, aj srdce reaguje na zdravý spôsob tréningu. Ak je váš tréning hlavne aeróbny, musí byť vaše srdce pripravené zvládnuť veľký objem krvi. Vnútorné komory srdca sa mierne zväčšujú a srdce celkovo pôsobí objemnejšie. Tepový objem sa taktiež zvyšuje, množstvo krvi odchádzajúcej z komôr je väčšie s každým úderom, pričom tepová frekvencia sa znižuje. Srdce pumpuje krv s maximálnou efektivitou.

Na druhej strane, vzpieranie alebo silový tréning spôsobuje, že váš srdcový sval sa "zahusťuje" bez rozšírenia dutín. Táto adaptácia umožňuje generovať zvýšený krvný tlak nevyhnutný pre anaeróbne cvičenie. To však neprispieva k efektívnejšiemu tepovému objemu, či nižšej tepovej frekvencii.

Ak kombinujete oba druhy cvičení, preukážu sa výhody oboch na vašom srdcovom svale. Bez ohľadu na typ tréningu, zmeny v srdcovom svale sa postupne dostavia v priebehu prvých štyroch až šiestich týždňov.

Aj keď existuje veľa kladov pre aeróbne cvičenie srdcového svalu, neznamená to, že ste imúnny na srdcové ochorenia. Aeróbne trénovaní ľudia majú nižší sklon k výskytu kardiovaskulárnych ochorení, ako je hypertenzia a ischemická choroba srdca. Známe sú však prípady profesionálnych športovcov, ktorí tragicky skonali počas ich vrcholových predstavení. Preto netreba podceňovať preventívne prehliadky u lekára, alebo si občas skontrolovať tepovú frekvenciu.

TIP: Aká je Vaša kondícia?

Foto zdroj: thinkstock