Vysokohorský tréning

Ľudské telo je veľmi flexibilné a prispôsobuje sa z fyziologického hľadiska zmenám prostredia. Vo vysokých nadmorských polohách je nižší barometrický tlak, nižšia gravitácia a zmenšuje sa hustota a vlhkosť vzduchu. Telo sa snaží na tieto zmeny adaptovať, čo má vplyv aj na športový výkon. Význam zmien sa prejaví u športovcov z rôznych oblastí. Vplyv nižšej gravitačnej sily má pozitívny dopad na výkon skokanov a vrhačov. Jedná sa však o nepatrné zlepšenia. Omnoho významnejší posun môžu zaznamenať napríklad šprintéri, kde medzi faktory ovplyvňujúce výkon patrí aj znížený odpor vzduchu. Rovnaké zlepšenie možno očakávať aj u iných športov s krátkym trvaním.

Vysokohorská príprava

Naopak vplyv na vytrvalostný výkon človeka nezvyknutého na podmienky vysokých nadmorských polôh je negatívny. Spôsobuje to predovšetkým redší vzduch a horšia absorpcia kyslíka samotnou krvou. Na prijatie rovnakého množstva kyslíka tak musí srdce vykonať viacej úderov. Neadaptovaný športovec to bude pociťovať ako zvýšenú námahu a pri tých istých srdcových pulzoch bude dosahovať horší výkon vytrvalostného charakteru.

Ako som už na začiatku spomenul, telo sa snaží adaptovať a pracovať čo najefektívnejšie. Medzi okamžité zmeny patrí prehĺbenie dýchania a zvýšenie jeho frekvencie. Keďže kyslíku je vo vzduchu menej, telo postupne zefektívni jeho absorpciu. Ďalšou zmenou, ktorá je asi najznámejšia, je zmnoženie červených krviniek. Znamená to, že pri dostatočne dlhom vystavení vysokohorským podmienkam, telo postupne vyprodukuje viac červených krviniek. Pozorovateľné zmeny sa objavia už po niekoľkých dňoch. Je to jeden z dôvodov, prečo sa chodí na sústredenia do vysokohorských stredísk. Hoci sa zmeny objavia už po niekoľkých dňoch, zvyšovanie počtu červených krviniek sa ukončí najskôr po dvoch týždňoch. Je preto dôležité, aby športové sústredenie bolo dostatočne dlhé. Vysokohorský tréning tak predstavuje prirodzenú alternatívu krvného dopinguErytroproteínu.

Hoci sú už mnohé otázky o tejto problematike zodpovedané, stále existujú nezodpovedané otázky a odpovede sa môžu rozchádzať. Neexistuje totiž jednotný recept pre všetkých.

Medzi príklad problémových, úplne nezodpovedaných otázok môžu patriť:

  • Je dôležité vo vysokohorských podmienkach trénovať, alebo je rozhodujúce samotné vystavenie zmeneným podmienkam?
  • Je lepšie bývať a trénovať vo vysokohorských podmienkach, alebo je účinnejšie bývať vo vysokohorskom prostredí a chodiť trénovať na miesta z nízkou nadmorskou výškou?
  • Ako dlho pred pretekom je vhodné absolvovať vysokohorské sústredenie?

Foto zdroj: thinkstock