Energetický výdaj človeka

Množstvo energie, ktoré človek za deň spotrebuje sa nazýva denný energetický výdaj. Toto číslo sa spravidla uvádza v kilokalóriách (kcal), alebo kilojouloch (kJ). Ako prvé sa začali využívať kalórie, no neskôr sa prešlo na joule. V súčasnom období je badať návrat ku kalóriám. Aby bol pomer medzi týmito jednotkami jasný pre každého, uvádzam jednoduchý vzorec na prepočet.

Energetický výdaj človeka

1 kJ = 1 kcal . 4,1868

Ak chceme aspoň približne zistiť svoj energetický výdaj, je potrebné poznať z čoho sa skladá. Patrí sem bazálny metabolizmus / 24 hodín, spotreba energie pri všetkých denných činnostiach a vo veľmi malej miere aj duševná záťaž.

Bazálny metabolizmus

Bazálny metabolizmus už na týchto stránkach svoju odbornú definíciu má. Napriek tomu si o ňom v stručnosti ešte niečo povieme. Ak by sme za celý deň nepohli ani prstom, telo aj tak spotrebuje isté množstvo energie – bazálny výdaj. Energia je potrebná na chod telesných funkcií ako je napríklad dýchanie, činnosť srdca, trávenie, termoregulácia atď. Hodnota bazálneho metabolizmu bude závisieť od troch základých faktorov. Prvým z nich je vek človeka. Najväčšie nároky na túto zložku denného výdaju majú jedinci vo vývoji a naopak najmenší starí ľudia. Dá sa preto povedať, že s pribúdajúcimi rokmi by sa mal zmenšovať aj príjem energie, v opačnom prípade treba rátať s priberaním.

Vek bazálny. met.  kJ.kg-1 bazálny. met.  kcal.kg-1
Deti 6-10 rokov 300-340 70-80
Deti 11-14 rokov 250-300 60-70
Mládež 15 – 18 rokov 170-220 40-50
Dospelí do 60 rokov 110-150 25-35
Dospelí nad 60 rkov 80-100 20-24

Najväčšie riziko hrozí ženám, pretože ich bazálny metabolizmus je asi o 5 – 10 % menší ako u mužov. Pohlavie je tak druhým významným faktorom podieľajúcim sa na výške bazálneho metabolizmu. Tretím faktorom je veľkosť povrchu tela. Veľký ľudia viac jedia, pretože majú aj väčší energetický výdaj. Existuje aj štvrtý faktor a ním je individuálna osobitosť metabolizmu tela človeka.

Vo významnej miere dokáže bazálny metabolizmus zvýšiť teplota okolitého prostredia. Čím je teplota okolia vyššia, alebo naopak nižšia, rastú aj nároky na termoreguláciu. Hoci sú energetické výdaje na ochladzovanie významné, výdaj pri udržiavaní tepla v chladnom prostredí je väčšie.

Spotrebu energie pri denných činnostiach nieje ľahké vypočítať. Treba sem zahrnúť úplne všetky činnosti a dĺžku ich vykonávania v priebehu dňa. Nasledujúca tabuľka zohľadňuje pohlavie a typ zamestnania človeka:

Muži

Priemer Maximum Minimum
Povolanie kcal / deň kcal / deň kcal / deň
Dôchodca 2330 2810 1750
Úradník 2520 3270 1820
Laborant 2840 2820 2240
Strojársky robotník 2840 3710 2180
Študent 2930 4410 2270
Stavebný robotník 3000 3730 2440
Oceliarsky robotník 3280 3960 2600
Vojak ZS 3490 4100 2990
Roľník 3550 4670 2450
Baník 3660 4560 2970
Drevorubač 3670 4660 2860

Ženy

     
Dôchodkyňa 1990 2410 1490
Žena v domácnosti 2090 2320 1760
Laborantka 2130 2540 1340
Predavačka 2250 2850 1820
Študentka 2290 2500 2090
Strojárska robotníčka 2320 2980 1970
Pekárka 2510 3390 2200
Roľníčka 2890 3860 2200

Športovec by okrem toho mal poznať energetický výdaj svojej pohybovej aktivity. Pomôcť by mu mohla nasledujúca tabuľka. Užitočným pomocníkom sa môže sa stať aj športtester a hodnota srdcovej frekvencie všeobecne.

Zdroj: Hamar Dušan – Jana Lipková.: Fyziológia telesných cvičení. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001, 174 s. Zdeněk Jirka: Regenerace a sport. Praha: Olympia, 1990, 254 s.

Foto zdroj: thinkstock