kalkulacka-test-kondicie

Test kondície – Ruffierova funkčná skúška

Váš index ?
INDEXAko je na tom Vaša kondícia (srdce)
Do 3,0VÝBORNÁ KONDÍCIA
3,1 – 7,0Dobrá kondícia
7,1 – 12,0Priemerná kondícia
12,1 – 15,0Slabá kondícia
Nad 15VEĽMI ZLÁ KONDÍCIA

Čo je Ruffierova funkčná skúška?

Spôsobov ako zistiť svoju úroveň kondície. Medzi najznámejšie kondičné testy patrí tzv. Ruffierova funkčná skúška. Na rozdiel od iných testov nie je časovo náročná. Je ju možné vyskúšať aj doma.

Čo mi Kondičný test - Ruffierova funkčná skúška povie?

Výsledok ktorý testom získate je založený na Vašej srdcovej frekvencii. Kondičný test tak predstavuje spoľahlivý obraz o stave kardiovaskulárneho systému a pripravenosti Vášho tela na fyzickú záťaž.

Výsledný index odhalí, ako na tom s kondíciou naozaj ste. Druhé meranie zrealizované s odstupom času, je už možné využiť pre porovnanie. Ruffierova skúška tak nájde uplatnenie ako testovacia pomôcka počas dlhodobého tréningového procesu v rôznych športoch.

Kondičný test je možné využívať aj v tréningovej skupine na porovnanie jednotlivcov podobne, ako pri 12 minútovom behu.

Čo na otestovanie budem potrebovať?

Zistenie počtu úderov srdca je možné zistiť aj hmatom bez akejkoľvek pomôcky. Meria sa na krku alebo na zápästí po dobu 10 sekúnd. Namerané číslo vynásobte 6-timi. Získate tak údaj o počte úderov srdca za minútu (SF).

Pre pohodlnejšie a presnejšie meranie srdcovej frekvencie môžete využiť športtester

Postup:

1. meranie srdcovej frekvencie vykonajte po sediačky. Dôležité je, aby ste sedeli aspoň 5 minút (ideálne 30 min.) a boli úplne oddýchnutý. Kondičný test nevykonávajte opakovane za sebou, alebo po akejkoľvek fyzickej záťaži.

Výsledkom merania bude hodnota SF1.

2. Vykonajte 30 drepov. Drepy je potrebné odcvičiť za 45 sekúnd. Nesnažte sa ich vykonať čo najrýchlejšie alebo naopak za dlhší čas ako 45 sekúnd.

Hneď po dokončení posledného drepu si zmerajte tep. Výsledkom bude SF2

3. Posaďte sa a odmerajte 1 minútu. Po uplynutí tohto času vykonajte tretie meranie srdcovej frekvencie. Výsledkom bude SF3.

Hodnoty zadajte do Kondičnej kalkulačky.

Indexové číslo ktoré získate si môžete porovnať podľa tabuľky. Čím je indexové číslo nižšie, tým lepšie je na tom Vaše srdce.

Aké sú najčastejšie CHYBY pri meraní:

  • Pri vykonávaní drepov nie je dodržaná frekvencia 30drepov za 45 sekúnd. Výsledkom je neobjektívny údaj SF2.
  • Testovanie po predchádzajúcej fyzickej záťaži
  • Opakovaný test by sa mal vykonávať za rovnakých podmienok ako ten prvý. Napr. hneď ráno po prebudení. Ak sa to nedodrží, indexové rozdiely môžu byť väčšie.