Petanque

Petanque

Vo Francúzsku stretnete hráčov s guľami takmer v každom parku. Hráči hovoria, že táto hra je balzamom na vystresované nervy. V encyklopédii sa uvádza, že petanque je hra, ktorá pochádza z južného Francúzska. Hrá sa na neupravenom teréne s ťažkými kovovými guľami a terčom je malá drevená gulička, nazývaná prasiatko alebo bib. Podstatou hry je hodiť ťažké kovové gule čo najbližšie k malej drevenej guličke.

Trocha histórie

Archeologické nálezy dosvedčujú, že ťažké gule sa využívali nielen v boji, ale aj na hru. V starovekom Grécku za vlády Alexandra Veľkého bol obľúbený vrh guľou. Bola kamenná a tak sa Gréci snažili vyvinúť čo najväčšiu silu a hodiť guľou čo najďalej. Rimania kládli dôraz viac na obratnosť, podstatou ich hry bolo trafiť guľu čo najbližšie k cieľu. Boli to pravdepodobne Rimania, ktorí túto hru v 6. stročí pnl. Priniesli do južného Francúzska, kde sa rozšírila najmä v okolí miest Marseille a Lyon. V stredoveku bola táto hra veľmi obľúbená medzi pospolitým ľudom, ale keďže sa hrávala s drevenými guľami, z ktorých trčali klince, dochádzalo pri nej k častým zraneniam. Hry s guľami boli vo Francúzsku aj naďalej veľmi populárne, v minulom storočí tam vznikla dokonca Národná federácia hier s guľami (1933).

Provensálska hraPredchodkyňou petanque bola provensálska hra, ktorá má dodnes svojich priaznivcov. Vznikla v oblasti zvanej Provence, od nej bol odvodený jej názov. Názov petanque však podľa jednej legendy vznikol zo slovného spojenia „pieds tanqués”, čo vyjadruje, že sa táto hra hraje s nohami pri sebe. Istý chlapík v juhofrancúzskom meste La Ciotat mal zdravotné problémy s nohami a preto pri hre s guľami vždy sedel na jednom mieste. Vďaka tomu bol jeho výkon veľmi presný a tak dosahoval vynikajúce výsledky. To inšpirovalo aj ostatných hráčov k tomu, aby guľami hádzali vždy z jedného miesta na cieľ, ktorým bola práve malá drevená gulička.

Ako sa stať hráčom? Výhodou petanque je, že sa dá hrať prakticky kdekoľvek. Stačí rovná a voľná plocha.

Je to veľmi jednoduché, k tejto hre netreba žiadne špeciálne schopnosti, okrem chuti zahrať si. Vybavenie hráča sa vojde do malého kufríka či prenosnej tašky. Potrebujete sadu troch oceľových gulí, handričku na ich utieranie, malú drevenú guličku, meter na meranie vzdialenosti gulí od drevenej guličky.

Petanque môžete hrať na neupravenom teréne, najlepší je pieskový s drobným štrkom, menej vhodný je trávnatý povrch, najnevhodnejšia je piesočnatá pláž, lebo gule sa do piesku skôr zaboria a tak len ťažko využijete nejakú hernú techniku. Profesionálni hráči ho hrávajú na špeciálne upravených ihriskách s mantinelmi. Ich povrch musí byť dostatočne tvrdý, odolný voči dopadajúcim guliam. Zároveň však musí byť priepustný, aby stačil absorbovať napríklad dažďovú vodu.

Petanque

Stručné pravidlá hry Petanque

Petanque môžu hrať dve trojčlenné družstvá, pričom každý hráč má po dve gule, alebo dve dvojčlenné družstvá, potom má však každý hráč po tri gule. Petanque si môžu zahrať tiež iba dvaja hráči, vtedy majú obaja po tri gule.

Zápas sa hrá dovtedy, kým jedna strana dosiahne 13 bodov. Ak hrajú družstvá, je možné hrať skrátenú verziu, teda do 11 bodov. Za bod sa pokladá každá guľa, ktorá je po ukončení hry bližšie k drevenej guličke, než prvá najbližšia súperova guľa. Prasiatko, čiže drevená gulička sa hádže z miesta odhodu, ktoré je vyznačené krúžkom na povrchu, jeho priemer je 35 – 50 cm, teda taký, aby sa tam vošli obidve chodidlá. Musí byť vzdialený 1 meter od odkraja ihriska. Prasiatko musíte hodiť v rozmedzí 6 až 10 metrov od miesta odhodu, ale zároveň aspoň 1 meter od hranice ihriska alebo od akejkoľvek prekážky. Prvé hádže družstvo, ktoré hádzalo aj drevenou guličkou. Po hode drevenou guličkou už nemožno upravovať povrch hracej plochy. Po dopade gule je vhodné označiť aj jej polohu, uľahčí to meranie jej vzdialenosti od drevenej guličky. Ak sú dve gule (každá z iného družstva) rovnako vzdialené od prasiatka a družstvá už nemajú žiadne gule, hra sa anuluje.

Foto zdroj: thinkstock