Tlaky na multipresse v sede za hlavou

Cvik, ktorý si dnes popíšeme asi nepatrí medzi to najobľúbenejšie, čo na rozvoj svalstva ramien použiť. Na rozdiel populárneho upažovania a predpažovania sa vykonáva v sede a s opretím chrbta. Tieto skutočnosti prispievajú k izolovanejšiemu precvičeniu ramien. Ďalším plusom je presná dráha, ktorú po „koľajniciach“ činka vykonáva. Nie je tak potrebné udržiavať stabilnú polohu závažia pomocnými svalmi a dá sa lepšie sústrediť na posiľňované partie. Výhodou u tlakových cvikov na rozvoj svalstva ramien je aj to, že je možné využiť väčšiu záťaž. Sú preto viac vhodné pre zväčšovanie objemu, ako cviky pákové (upažovanie, predpažovanie, upažovanie v predklone). Pri tlakoch na multipresse je aktivovaná predovšetkým predná hlava deltového svalu, ďalej potom stredná hlava deltového svalu a triceps.

Prevedenie: Východzou polohou je sed na lavičke, chrbát je opretý a prirodzene prehnutý. Uchopte činku tak, aby v dolnej polohe, kde sa dotýka trapézových svalov, boli predlaktia kolmé na os činky. V prípade, že chcete zmeniť pôsobenie cviku na inú časť precvičovanej svalovej partie, voľte inú šírku úchopu. Po nastavení správneho držania tyče, odistite závažia a vytlačte ju do vzpaženia. Plynulým pohybom spustite činku až do spodnej krajnej polohy. Tá je dosiahnutá v momente, keď sa tyč voľne dotkne trapézových svalov. Počas celej doby cvičenia smeruje pohľad pred seba a lakte sú vedome tlačené vzad. Pohyb je plynulý a po dotyku s trapezovými svalmi nasleduje bez zastavenia (po kolmici udržiavanej koľajnicami multipressu) návrat do hornej polohy. Jedno opakovanie je dokončené po dosiahnutí prepnutia lakťov. Využíva sa však aj cvičenie, kedy v hornej polohe ostávajú lakte mierne pokrčené. Tento spôsob sa uplatňuje najmä vtedy, ak chceme dosiahnuť efekt neprerušovaného napätia.

Dýchanie: Pri spúšťaní činky je nádych a pri dosiahnutí hornej polohy výdych.

Chyby:

·        Prehýbanie spodnej časti chrbta je častou chybou pri posledných opakovaniach v sérii, resp. pri neprimeranej záťaži. Výrazne sa zvyšuje riziko poranenia.

·        „Odlepovanie“ chrbta od opierky

·        Prehnané predkláňanie hlavy