Objavte v sebe horlivosť

Objavte v sebe horlivosť

Nielen v športe, ale aj v rôznych iných aspektoch života je talent niečím, čo je síce dôležité, no nie vždy rozhodujúce. Počas dospievania a získavania nových skúseností zisťujeme, že viacej záleží na našom prístupe k danej oblasti. Je veľmi podstatné, či sa tomu venujeme s horlivosťou, nadšením a so srdcom.

Ak sa vám podarí nájsť zapálenie pre istú vec, lepšie spoznáte svoje skutočné ja, svoju autenticitu. Začnite tým, že si položíte jednoduché otázky:

Venujem sa tomu, čo ma skutočne napĺňa? Robím to s vášňou a nadšením alebo je to pre mňa rutina, prípadne povinnosť? Čo mám vlastne rád?

Objavenie horlivosti a jej použitie pri prekonávaní vlastných hraníc automaticky nezaručuje úspech, ale je to jeden z hlavných predpokladov konečného triumfu a okrem toho tým získate aj rešpekt (rešpekt okolitého prostredia aj rešpekt samých seba).

Musíte nájsť svoju pravdu a byť ochotní za ňu bojovať. Život je totiž jedna veľká šanca, no jej trvanie nie je neobmedzené. Preto sa ju snažte využiť čím skôr a robte to s horlivosťou.

Mnohí sa domnievajú, že horlivosť je predovšetkým o osobnosti človeka, no tak to nie je. Existuje nespočetne veľa introvertov, ktorí majú veľké zapálenie pre istú vec. Je to niečo, čo nemusí byť navonok viditeľné a zároveň niečo, čo sa nedá predstierať. Buď to v sebe máte, alebo nie. Možno sa teraz pýtate

„Ale čo je to vlastne tá horlivosť?“

Je to vlastnosť, ktorá sa dá opísať aj pomocou výrazov „robí to so srdcom“, „dal do toho srdce“ a podobne. Zahŕňa v sebe odvahu, bojovnosť, nadšenie, rešpekt, vieru, ale aj lásku alebo súcit.

Horlivosť si na začiatku vyžaduje počiatočnú iskru a neskôr neustálu údržbu. Je to podobné ako s ohňom, ktorý musíte zapáliť, rozdúchať a postupne prikladať. Aby sa vám to podarilo, je dobré sústrediť sa na nasledujúce štyri oblasti.

1. Ľudia – obklopte sa takými ľuďmi, ktorí vo vás veria a podporujú vás (tréneri, mentori, rodina alebo priatelia). Vyhýbajte sa prítomnosti pochybovačov a nositeľom negatívnej energie.

2. Ciele – verte, že všetko je dosiahnuteľné. Každý pozoruhodný čin raz začal s tým, že aj nemožné je splniteľné. Predstavujte si seba samých ako to dosiahnete, pretože aj vizualizácia je dôležitá. Následne sa krok po kroku približujte k vysnívaným cieľom.

3. Úsilie – poctivá a pravidelná práca bude hlavným nástrojom, ktorý budete využívať na plnenie čiastkových cieľov.

4. Viera – vždy si dôverujte, myslite pozitívne a dodávajte si tak energiu. Naše činy sú výsledkom našich myšlienok.

Foto zdroj: thinkstock