Vplyv pozitívneho prístupu na športové výkony

V športe a v posilňovni sú vždy víťazi a porazení. Medzi víťazov patria skoro vždy tí, ktorí majú pozitívny prístup k vykonávaným činnostiam a udržujú si dobrú náladu. Šťastie prispieva k vytváraniu víťazného ducha a ten vytvára úspech.

Vplyv pozitívneho prístupu a dobrej nálady na športové výkony

Schopnosť udržiavať si pozitívny prístup je v tréningu rovnako dôležitá ako intenzita tréningu. Ak nemáte optimistický spôsob nazerania na vašu športovú činnosť, vykonávate ju mechanicky a bez potrebného entuziazmu, nevyťažíte z toho maximálny možný prospech.

Optimizmus, dobrá nálada a humor vám môžu pomôcť po psychickej stránke pri vyrovnávaní sa s tréningovými prekážkami. Svoje ciele berte vždy vážne a buďte na seba tvrdí, ale nezabúdajte ani na zábavnú stránku, ktorá má byť neoddeliteľnou súčasťou tréningu a jednou zo zložiek vášho celkového úspechu.

Pozrite sa v posilňovni na úspešných športovcoch. Sú to tí, ktorých tešia ich činnosti. Pozitívny prístup prináša pozitívne výsledky. Ak ste šťastní, prirodzene stúpa aj vaše sebavedomie a vystupovanie. Dobrá nálada je jedným zo základných nástrojov vedúcich k činom, pretože realita nemusí byť vždy motivujúca.

Okrem toho, že pozitívny prístup, humor a smiech pomáhajú vyrovnávať sa s psychickými problémami pri športovaní, môžu posilniť aj váš zdravotný stav. Nie nadarmo sa tvrdí, že šťastie a smiech sú tými najlepšími a najlacnejšími liekmi. Pomáhajú vytvárať vyššie hladiny určitých buniek v mozgu, ktoré bojujú proti ochoreniam. Taktiež pomáhajú blokovať tvorbu kortizónu, ktorý oslabuje imunitný systém. Čím silnejší bude váš imunitný systém, tým menšia bude šanca vzniku rôznych ochorení a tým rýchlejšie sa budete zotavovať. Ďalším plusom dobrej nálady je urýchlenie tvorby endorfínov.

Keď stres a negatívne emócie dokážu znížiť vašu výkonnosť, prečo by dobrá nálada a pozitívny prístup nemohli zvyšovať výkonnosť a podporovať celkový telesný rozvoj? Ak znížite jednotlivcov strach, úzkosť a negatívne pocity, lepšie a rýchlejšie sa bude aj zotavovať. Jednoducho ide o prepojenia tela a mysle.

Obklopte sa pozitívnymi a šťastnými ľuďmi. Naše okolie na nás vplýva oveľa viac, než si myslíme. Pri stretnutiach s určitými ľuďmi máme sklony čiastočne preberať prvky ich povahy a duševného naladenia. Keď ste obklopení negatívnymi ľuďmi, budete mať sklony k negativizmu. Platí to samozrejme aj naopak a preto je dôležité vyhľadávať spoločnosť pozitívnych ľudí. A ak budú mať títo ľudia aj rovnaké športové činnosti a záľuby ako vy, bude to ešte lepšie.

Foto zdroj: thinkstock