Skolióza

Skolióza predstavuje jedno z najrozšírenejších ochorení chrbtice. Z hľadiska anatómie a kineziológie je skolióza akékoľvek zakrivenie chrbtice vo frontálnej rovine. Takáto definícia však nie je úplná, pretože stavce často menia svoju polohu aj v rovine tranzverzálnej – teda rotujú. Povedané ľudskou rečou, skolióza je vykrivenie chrbtice do strany – vpravo, vľavo, alebo ich vzájomná kombinácia. Ak budeme brať takéto ponímanie doslovne, trpí skoliózou väčšina dospej populácie.

Skolióza

Pravou skoliózou, ktorá sa už považuje za zdravotný problém, netrpí veľké percento ľudí, no ak do skolióz zahrnieme aj veľmi časté skoliotické držanie tela, malo by ju veľké percento ľudí a športovcov nevynímajúc. Tu však nie je poloha chrbtice ešte pevná – fixovaná.

Z hľadiska tvaru zakrivenia rozoznávame dva základné typy skoliózy. Za jednoduchý a najčastejší typ sa považuje tvar, kedy chrbtica pripomína písmeno C – tzv. Veľkooblúková skolióza. Druhým typom je skolióza v tvare písmena S – tzv. Kompenzovaná skolióza. Tu dochádza k vychyľovaniu stavcov vpravo, aj vľavo. Okrem zakrivenia v hrudnej časti (napríklad oblúk v pravo) je toto vychýlenie kompenzované vychýlením vľavo v driekovej časti.

Niektorí autori uvádzajú, že skolióza je do istej, nepatrnej miery potrebná, pretože si to vyžaduje vnútorné usporiadanie orgánov. V prípade však, že je zakrivenie priveľké, môže to mať negatívny dopad! Nielenže už na prvý pohľad odstáva jedna z lopatiek a jedno z ramien je vyššie ako druhé, vnútorné orgány sa taktiež prispôsobujú novému prostrediu. Skolióza sa totiž často nespája len s vychýlením do strán, ale aj s rotáciou stavcov okolo dlhej osi. Rebrá sa posúvajú a hrudník tak mení svoj tvar. Orgány sa v stiesnených miestach zmenšujú a naopak v iných miestach chorobne rastú. Skolióza zväčša nebolí, takže býva často podceňovaná!

Medzi najčastejšie príznaky patrí:

  • Vyčnievajúca lopatka

  • Jedno rameno vyššie ako druhé

  • Vykrivenie v driekovej časti

  • Zmena vzrastu človeka – zkrátenie trupu v dôsledku zväčšenia pravoľavých vykrivení.

  • Únava po dlhom sedení alebo státí

Aby bolo možné rozoznávať závažnosť ochorenia, používa sa meranie v stupňoch podľa Cobba:

1. stupeň A

do 10°

1. stupeň B

do 30°

2. stupeň

do 60°

3. stupeň

do 90°

4. stupeň

nad 90°

Poznámka: 1. stupeň A do 10° je zakrivenie, ktoré sa ešte nepovažuje za nezdravé, chybné.

Ako vzniká skolióza? Príčiny vzniku môžu byt rôzne. Až 80% skolióz však vzniká z neznámeho, nevysvetliteľného dôvodu a to vo veku 10 – 18 rokov. Percentuálne ňou trpia viac ženy. Takúto skoliózu označujeme ako idiopatickú. Medzi možné príčiny vzniku zakrivenia sa považujú genetické predpoklady, zápalové ochorenia chrbtice, úrazy chrbtice a podobne.

Existuje ešte jedno (aj z hľadiska športu) dôležité delenie skoliózy na:

  • funkčnú

  • štrukturálnu

U funkčnej je možné počas vyšetrenia vrátiť pasívne, alebo aktívne chrbticu do správnej polohy. Hovorime, že poloha ešte nie je fixovaná. V takýchto prípadoch do veľkej miery dokážu k náprave pomôcť špeciálne cvičenia. Znamená to, že ak sa takéto zdravotné oslabenie podchytí, dá sa pod vhodným vedením výrazne zmierniť. Pravdou však je, že sa zväčša zanedbá a po čase sa z funkčnej skoliózy stane skolióza štrukturálna, teda fixovaná. Tu sa už cvičením dá dosiahnuť podstatne menej a často u ťažších prípadov pomôže len lekársky zákrok.

Zdroj: Labudová J. : Teória a didaktika telesnej výchovy oslabených. Bratislava: SPN, 1984, 184 s. http://risc.upol.cz/~varek/pt/F/F1/skolioB.html http://www.mujweb.cz/zdravi/micheli/

Foto zdroj: thinkstock

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

SpikeBall Pro

124,00 €

SpikeBall Pro Kúpiť

Sport-Thieme Bránka na lietajúce taniere

62,00 €

Sport-Thieme Bránka na lietajúce taniere Kúpiť

Sport-Thieme Podlahové značky v tvare chodidla 22cm Farba: Modrá

3,40 €

Sport-Thieme Podlahové značky v tvare chodidla 22cm Farba: Modrá Kúpiť