Znamená väčší sval automaticky aj silnejší?

Na rozdiel od toho, čo si väčšina ľudí myslí, viac svalovej hmoty nemusí hneď znamenať aj viac sily. Samozrejme, že úroveň svalstva hrá jednu z dominantných úloh pri schopnosti organizmu vyvinúť čo najvyšší silový výkon, ale svaly samé o sebe sú schopné produkovať napätie len prostredníctvom centrálneho nervového systému. Ak váš nervový systém dokáže poskytnúť svalom dostatočný stimul potrebný k prekonaniu určitého odporu, môžete sa stať silnejší nezávislé od toho, či sa zmení veľkosť svalov.

Znamená väčší sval automaticky aj silnejší?

Predstavte si napríklad spínač, ktorým je možné nastaviť mieru osvetlenia, ktoré produkujú jednotlivé svietidlá v miestnosti. Či už potrebujete v izbe viacej, prípadne menej svetla, jednoducho si to tak nastavíte. Nemusíte ísť hneď do obchodu kúpiť svietidlá so silnejším alebo slabším výkonom.

Tento príklad si môžeme preniesť aj do našej situácie, aby sme lepšie vysvetlili to, ako medzi sebou spolupracujú nervový systém a svaly. O centrálnom nervovom systéme rozmýšľajte ako o takom spínači. Keď potrebujete dostať do svalov viacej "energie", musíte použiť spínač tak, aby sa to aj stalo. Po tom, čo potrebný stimul do svalov dorazí, zvýši sa ich schopnosť vyprodukovať viac sily proti určitému odporu.

To určite neznamená, že sa na základe tohto princípu môžete stať najsilnejším členom vašej posilňovne bez akéhokoľvek naberania svalovej hmoty. Znamená to ale to, že môžete naučiť váš nervový systém produkovať silnejšie výstupné stimuly k navýšeniu sily aj bez dodatočnej svalovej hypertrofie.

Najlepším príkladom potvrdzujúcim tento fakt sú predsa siloví športovci (vzpierači, powerliftéri a iní siloví atléti), ktorí dokážu dlhodobo zlepšovať svoje výkony v rámci rovnakej váhovej kategórie.

Ďalším limitujúcim faktorom môže byť samozrejme aj spôsob, akým trénujete a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Ak vo svojom tréningu používate hlavne ľahšie váhy (nad 12-15 opakovaní v sériách) a stredné váhy (8-12 opakovaní), značne tým vyvolávate vznik sarkoplazmatickej hypertrofie (predovšetkým v prípade vyšších počtov opakovaní), pri ktorej je sval aj vďaka zväčšeným medzibunečným priestorom nadmerne veľký v porovnaní s jeho silovými schopnosťami. Teda veľkosť svalu nekorešponduje s jeho silou.

Na druhej strane, ak v tréningu pravidelne používate skôr ťažšie váhy (do 8 opakovaní v sériách a intenzita nad 80% maximálnej záťaže), pôjde hlavne o myofibrilárnu hypertrofiu, pre ktorú je charakteristická zvýšená svalová hustota, tvrdosť a funkčnosť. Veľkosť svalu korešponduje s jeho silovými schopnosťami.

Vo všeobecnosti síce platí, že čím je sval väčší, tým je aj silnejší, no vidíte, že do problematiky zasahujú viaceré faktory a málokedy je v tomto vzťahu veľkosti a sily priama úmera.

Foto zdroj: thinkstock