Zlatoš, Piják – prednáška – Mnoho podôb „low carb“ stravy

Koncom mája sme čitateľom priniesli najúspešnejšiu prednášku tohto roka Zlatoš, Piják vs Bukovský. Event vyvolal diskusie na tematických stránkach internetu. Názory prednášajúcich boli veľmi rozdielne. Čas na pripravené tematické bloky krátkych cca 5 minút. Veľa informácii  sa návštevník asi nedozvedel.

Mnoho podôb „low carb“ stravy organizované Ako byť FIT sa konalo túto stredu. Malo byť voľným pokračovaním a akýmsi reparátom. Názorová príbuznosť Zlatoša a Pijáka bola jasná. Konfrontácia preto nebola na programe dňa.

20 minútové bloky už boli dostatočne dlhé a prednášajúcim sa podarilo obsiahnuť oveľa viac. Kto sa chce dozvedieť o tejto forme stravy, nemal by túto prednášku vynechať.

Hoci sa už pán Dr. Bukovský druhého kola nezúčastnil, prvý 20 minútový blok pána Dr. Pijáka bol z veľkej časti venovaný práve jemu. Náväznosť na spory po búrlivom prvom podujatí, sa dali očakávať. Oslovil som Dr. Bukovského z priestorom na reakciu na Športujeme.sk a vyjadrenie svojho názoru. Bol som slušne odmietnutý s tým, že prípadná reakcia pribudne na jeho stránke. Ponuka na uverejnenie aj na Športujeme.sk naďalej trvá.

Prednáška bola moje rekordné takmer 3 hodinové video! Tentokrát sme pre lepšiu názornosť zvolili inú formu. 2/3 z obrazu tvorí pohlaď na plátno/obrazovku s prezentáciou prednášajúceho. Čitateľ Športujeme.sk tak môže sledovať presne to, akoby sedel v aule.

Zlatoš Piják prednáška zlatos-pijak-prednaska1 zlatos-pijak-prednaska2 zlatos-pijak-prednaska3 zlatos-pijak-prednaska4