Zhyby – Základy pre CrossFit (8) – Video

Ďalší zo základných cvikov, ktorý netreba veľmi predstavovať. Zhyby sú veľmi účinný cvik na rozvoj objemu a sily chrbtového svalstva. Popisu techniky som sa mu venoval už v samostatnom článku. Vykonáva sa s váhou vlastného tela a vyžaduje preto istú úroveň relatívnej sily. Môže byť preto pre časť cvičencov príliš ťažký. Keďže CrossFit vo veľkej miere využíva práve cvičenia s váhou vlastného tela, patria zhyby medzi to najzákladnejšie v CrossFit tréningu.

Technika

– Pri striktných zhyboch (Pull Ups) začínam z visu na hrazde.

– Lakte sú úplne vystreté.

– Ramená ostávajú aktívne.

– Priťahujem sa chrbtom a dostávam sa do pozície kedy je brada úplne nad hrazdou.

Príručka pre CrossFit  – v spolupráci s CrossFit Pressburg Cvik vysvetľuje Jozef Porubský