Ženská športová triáda – nenápadné ochorenie mladých športovkýň

U nás zatiaľ málo známe ochorenie pomenované podľa troch faktorov, ktoré ho tvoria, sa pôvodne nazýva The Female Athlete Triad. Čo to vlastne je a v čom spočíva nebezpečenstvo tejto poruchy?

Ženská športová triáda – nenápadné ochorenie mladých športovkýň

Ženská športová triáda je súhrnné pomenovanie pre problémy vznikajúce na základe troch čiastkových porúch – chybnej výživy (resp. podvýživy), vynechávajúcej menštruácie, ktorá sa často vyvinie až k úplnej absencii menštruačného cyklu a do tretice straty kostnej hmoty, čiže osteoporózy.

Tieto tri aspekty spolu súvisia a preto sa označujú súhrnným názvom. Zákernosť poruchy spočíva najmä v jej postupnom nenápadnom vývine a teda ťažko spozorovateľných príznakoch, najmä v počiatočnej fáze ochorenia. Ako naznačuje názov, týka sa žien a drvivú väčšinu postihnutých tvoria aktívne mladé športovkyne, najmä v disciplínach, ktoré vyžadujú nízku hmotnosť, resp. atletickú postavu a niekedy extrémne vysoký fyzický výkon – teda beh, skok do diaľky, prekážkový beh, skok do výšky, ale aj tanec, gymnastika či krasokorčuľovanie.

Za normálnych okolností sa celkový zdravotný stav športujúcich žien zlepšuje a teda aktívny pohyb znamená udržiavanie tela v dobrej kondícii. Prináša benefity ako zlepšovanie funkcií kardiovaskulárnej sústavy, udržiavanie správnej telesnej hmotnosti, spevňovanie svalstva, lepšie prekrvenie celého tela, zlepšovanie psychickej výkonnosti či posilnenie kostry.

Avšak v prípade, keď je telesná záťaž neúmerná možnostiam organizmu a tento stav je dlhodobý, často je dôsledkom práve ženská športová triáda. Pri zvýšenej výkonnosti či kolísaní váhy môže začať menštruácia z času na čas vynechávať.

Pri extrémnej záťaži alebo priveľkej strate hmotnosti môže nastať absolútne vynechanie menštruačného cyklu, ktoré trvá viac ako 6 mesiacov – tzv. amenorrhea. Vzhľadom na nedostatočnú výživu sa znižuje hladina ženských hormónov (najmä estrogénu) v organizme, čo spôsobuje vynechávanie menštruačného cyklu a má vplyv na kvalitu kostnej hmoty. Pri opakovanom vynechaní menštruácie sa štartuje proces osteoporózy a často vznikajú mikrofraktúry v celom organizme.

Tento stav je veľmi nebezpečný nielen z krátkodobého, ale aj z dlhodobého hľadiska. Extrémne sa zvyšuje lámavosť kostí, čo môže viesť k úrazom s trvalými následkami. Okrem toho nedostatočná hladina estrogénu, ktorý zabezpečuje vstrebávanie minerálov do kostí (najmä vápnika), môže najmä v mladom veku spôsobiť nezvrátiteľné škody vo vývine kostnej sústavy.

Problém podvýživy, následnej straty hmotnosti, menštruácie a kostnej hmoty sa vyskytujú najmä u mladých športovkýň. Vzhľadom na to, že kvalita, akú budú mať naše kosti počas väčšiny nášho života, sa buduje najmä počas detstva a puberty (približne do 20. roku) je veľmi dôležité dbať na správnu výživu a vyhýbať sa nadmernému zaťažovaniu organizmu a podváhe.

V tomto prípade je veľmi dôležitý aj prístup rodičov mladých športovkýň. Treba si všímať, či dieťa nevykazuje známky porúch príjmu potravy, či v poslednej dobe výrazne neschudlo, či mu nebýva zle a podobne. Dôležité je to najmä pri deťoch a mladistvých, ktorí sú veľmi ambiciózni a chcú dosahovať športové úspechy za každú cenu.

Veľkú úlohu zohráva aj tréner, ktorý by nemal od svojich zverenkýň požadovať extrémne výkony či príliš prísnu diétu. Aj rodičia aj tréneri by mali byť dobre informovaní o rizikách, ktoré môžu kedykoľvek postihnúť práve ich usilovnú športovkyňu. Samotné dievčatá a mladé ženy by nemali ignorovať menšie úrazy a trénovať napriek bolesti (ako to často robia). Mali by si viesť menštruačný kalendár a dbať na dostatok vyváženej stravy a to najmä v období tvrdšej prípravy a samotných súťaží.

Foto zdroj: thinkstock