Zdenko Cíger a Miroslav Miklošovič – Hokej na Slovensku a skúsenosti z Hokejovej akadémie Z. Cígera

Zdenko Cíger a Miroslav Miklošovič

Tretia časť konferencie nebola prednáškou, ale moderovanou diskusiou s osobnosťami ľadového hokeja – Zdenka Cígera a Miroslav Miklošoviča. Diskusia bola smerovaná na skúsenosti z fungovania Hokejovej akadémie Z. Cígera a prácu s deťmi. Keďže medzi účastníkmi konferencie boli hokejoví tréneri bohato zastúpení, otázky sa vzťahovali aj k slovenskému hokeju všeobecne.