Zákon o športe

zákon o športe

6. mája sa na FTVŠ UK v Bratislave konala odborná konferencia k novému zákonu o športe. Zmeny ktoré prináša sa dotýkajú zväzov, klubov, športových organizácii, ale aj športovcov, trénerov a ostatných športových odborníkov.

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov „mení pravidlá hry“.

Nový zákon o športe = Veľa otázok

Aj to bol dôvod, prečo sa na pôde FTVŠ organizovala táto odborná konferencia. Cieľ bol dať na mnohé otázky odpovede.

Tiež sa Vás problematika nového zákona o športe dotýka?

Nezabudnite článok zdieľať. Podeľte sa o skúsenosť a názor v diskusii.

Vďaka záznamu sa k tejto zložitej téme môžete opäť vrátiť.

Program konferencie

  • Úvodný vstup (pp. Vanderka a Sepeši)
  • Odborné spôsobilosti v športe (pp. Vanderka, Surmajová)
  • Vzdelávanie športových odborníkov (pp. Vanderka, Surmajová)
  • Spolupráca fakulty a športových zväzov – dohody o spolupráci (p. Tománek)
  • Registrácia športových odborníkov – ISŠ (pp. Surmajová, Gerhátová)
  • Postavenie športových odborníkov ako SZČO – dane, odvody, sponzoring (p. Fisterová)
  • Doklady o odbornej spôsobilosti a ich uznávanie – preklápanie (pp.Tománek, Surmajová)
    Praktické otázky – diskusia

Konferencia – Zákon o športe 1. časť

Konferencia – Zákon o športe 2. časť

Konferencia – Zákon o športe 3. časť

Foto č.1 zdroj: thinkstock