Weight walking, Wiggle walking, Iso – walking a Pešia turistika

Weight walking, Wiggle walking, Iso – walking a Pešia turistika

Weight – walking

Weight – walking sa často označuje aj ako wodžing. Pri tejto chodeckej aktivite sú využívané zápästné závažia, alebo činky, ktorých hmotnosť by nemala presahovať 1 kg. Vyššia efektivita je zabezpečená záťažou, ktorá však pri nesprávnom využívaní môže spôsobovať viac komplikácií ako úžitku, preto je nutné so záťažou narábať opatrne.

Pohyb je podobný ako pri joggingu, preto je dôležité vedieť, že zaťaž nikdy neumiestňujeme na členky, pretože by sme tým výrazne zhoršili pohyb! Pri tejto pohybovej aktivite je nutné myslieť na to, že vyššia hmotnosť neznamená len väčšiu efektivitu , ale aj nezanedbateľne väčšiu záťaž na pohybový systém.

Wiggle – walking

Niektorí Wiggle – walking označujú ako hojdavú chôdzu. Aj tu je zachovaná základná štruktúra chodeckého pohybu. Je však výrazne zintenzívnená práca panvy, ktorá pracuje do protipohybu trupu. Tento pohyb je výhodný najmä pre ľudí, ktorí majú problémy s priberaním v páse.

Práca paží je charakteristická tým, že lakte smerujú pri pohybe vzad viac do strán a pri prechode vpred zase križujú ruky os tela. Niektorí autori udávajú ako najväčšiu nevýhodu zvýšenú záťaž na bedrové kĺby s čím sa my nestotožňujeme a domnievame sa, že zaťažená je najmä oblasť krížov.

Iso – walking

Iso – walkingje obdoba chôdze zameraná na rozvoj sedacích a brušných svalov. Od ostatných podôb chôdze sa odlišuje tým, že do chodeckého pohybu intervalovo zaraďujeme izometrické cvičenia (statické cvičenia – pri ktorých je sval kontrahovaný, ale nevykonáva žiadny pohyb).

Napr. nadýchneme sa a na vopred určený počet krokov (napr. tri kroky) stiahneme sedacie svaly, následne na rovnaký počet krokov vydýchneme a svaly uvoľníme. Ďalšie kolo vykonávame podobne, ale namiesto sedacích svalov stiahneme brušné svaly. Toto cvičenie je dosť náročné, pretože musíme zosúladiť izometriu, dych a vhodné držanie tela.

Pešia turistika

Pešia turistika ako najrozšírenejší druh turistiky je jednou z najvyužívanejších pohybových aktivít. Okrem jej pozitívneho zdravotného významu má veľký význam pri psychickej relaxácii, aj význam poznávací. Obľúbené sú výlety a túry, viacdenné putovania, výstupy na vrcholy i turistické zrazy pod vlastnými stanmi.

Využíva sa na premiestňovanie tak v rovinatom, ako aj kopcovitom teréne. Pohyb je veľmi podobný bežnej chôdzi. Telo je vzpriamené v kopcovitom teréne v miernom predklone. Našľapuje sa na celé chodidlo (mierne cez pätu). Ruky sú voľne spustené a paže pracujú v striedavom rytme s nohami, pričom v náročnejšom teréne môžu byť mierne prikrčené.

Autori: Martin Pupiš a Peter Korčok

Zdroj: P. Korčok, M. Pupiš. 2006. Všetko o chôdzi. Milan Sedliak, Béla Pavelka Nordic walking – kondičná chôdza

Foto zdroj: thinkstock