Vzpor s prednožením striedavonožne na BOSU

Východisková poloha: sed, vystreté nohy v prednožení poniže, dlane na BOSU, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán.

Konečná poloha: sed, prednoženie povyše jednou nohou a prednoženie poniže druhou nohou

Priebeh pohybu: plynulým, kontrolovaným pohybom prednožíme vystretú jednu nohu povyše, pri súčasnom udržaní správneho postavenia ramien, lopatiek a aktívneho zapojenia brušných svalov

Vzpor s prednožením striedavonožne na BOSU
Vzpor s prednožením striedavonožne na BOSU

Najčastejšie chyby:

  • ohnutý chrbát
  • nadmerne pokrčená noha
  • nesprávna poloha ramien a lopatiek
  • neaktivita brušných svalov

Aktivované svaly: m. transverzus abdominis, m. rectus abdominis, m. external oblique, m. rectus femoris

Cieľ: rovnováha, koordinácia, posilnenie svalov dolných končatín, brušných svalov, posilnenie chrbtových svalov

TIP: Pre začiatočníkov môžeme zmeniť polohu paží na podložku, pre pokročilých predpažíme, cvičenie vykonávame striedavo obidvomi nohami.

kniha AKo na BOSU

Kúpte si knihu Ako na BOSU

Aj dnes predstavený cvik nájdete v 1. metodickej príručke cvičenia na BOSU.

Prečo by kniha Ako na BOSU nemala uniknúť Vašej pozornosti?

123 odborne popísaných cvikov na 231 farebných fotografiách Vám pomôže:

  • zvládnuť cvičenia na BOSU a osvojiť si správnu techniku
  • naučiť sa správne dýchať
  • nájsť a odstrániť najčastejšie chyby
  • rozšíriť si zásobník cvikov bez ohľadu na to, či ste rekreačný športovec alebo tréner
  • rozvinúť úroveň stabilizácie, rovnováhy a koordinácie
  • osvojiť si princípy funkčného posilňovania s dôrazom na správnu polohu tela