Vzpor kľačmo so vzpažením a so zanožením na BOSU – superman

Východisková poloha: vzpor kľačmo, jedna ruka vo vzpažení, opačná noha v zanožení, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky smerujú k panve, hlava v predĺžení trupu

Priebeh cvičenia: výdrž vo východiskovej polohe pri súčasnom udržaní správneho postavenia ramien, lopatiek, hlavy a aktívneho zapojenia core

Vzpor kľačmo so vzpažením a so zanožením na BOSU - superman

Dýchanie: plynulé, pre pokročilých môže byť opora dlaní na BOSU.

Najčastejšie chyby:

 • ohnutý chrbát,
 • neaktivita brušných svalov,
 • nesprávne postavenie ramien, pliec a lopatiek,
 • predklon alebo záklon hlavy,
 • zadržaný dych

Aktivované svaly: m. transverzus abdominis, m. rectus abdominis, m. externus oblique, m. serratus anterior, m. pectoralis major, m. triceps brachi, m. deltoideus, m. gluteus, fixátory lopatiek, svaly chrbta

Cieľ: posilnenie brušných svalov, posilnenie svalov chrbta, paží a sedacích svalov, rovnováha, koordinácia

kniha AKo na BOSU

Kúpte si knihu Ako na BOSU

Aj dnes predstavený cvik nájdete v 1. metodickej príručke cvičenia na BOSU.

Prečo by kniha Ako na BOSU nemala uniknúť Vašej pozornosti?

123 odborne popísaných cvikov na 231 farebných fotografiách Vám pomôže:

 • zvládnuť cvičenia na BOSU a osvojiť si správnu techniku
 • naučiť sa správne dýchať
 • nájsť a odstrániť najčastejšie chyby
 • rozšíriť si zásobník cvikov bez ohľadu na to, či ste rekreačný športovec alebo tréner
 • rozvinúť úroveň stabilizácie, rovnováhy a koordinácie
 • osvojiť si princípy funkčného posilňovania s dôrazom na správnu polohu tela