Vzpažovanie s expanderom v kľaku

Východisková poloha: kľak na BOSU, expander v predpažení, aktívne zapojenie stredu tela – core, ramená aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán

Konečná poloha: kľak na BOSU, vzpažiť

Vzpažovanie s expanderom v kľaku
Vzpažovanie s expanderom v kľaku

Priebeh pohybu: plynulé, kontrolované vzpaženie a návrat do východiskovej polohy, pri súčasnom udržaní správneho postavenia ramien, lopatiek, panvy a aktívneho zapojenia core

Dýchanie: pri prechode do vzpaženia výdych, pri návrate do východiskovej polohy vdych

Najčastejšie chyby:

 • nadmerná práca paží,
 • nekoordinované a nekontrolované priťahovanie a spúšťanie paží,
 • strata rovnováhy,
 • neaktivita core,
 • vysadená a podsadená panva,
 • ohnutý chrbát,
 • nesprávna poloha ramien a lopatiek

Zaťažované svaly: m. rhomboidei, m. latissimus dorsi, m. trapezius, m. deltoideus, m. biceps brachi, m. pectoralis, m. transverzus abdominis, m. rectus abdominis,

Cieľ: posilnenie chrbtových svalov, svalov horných končatín, ramien, brušných svalov, rovnováha, propriocepcia, koordinácia

TIP: Cvičenie je možné vykonávať na obidvoch stranách BOSU, súpažne alebo striedavo jednou rukou, zmena polohy lakťov usmerňuje zaťaženie svalov chrbta, opora špičiek chodidiel o podlahu pre ľahšie vykonanie cvičenia.

kniha AKo na BOSU

Kúpte si knihu Ako na BOSU

Aj dnes predstavený cvik nájdete v 1. metodickej príručke cvičenia na BOSU.

Prečo by kniha Ako na BOSU nemala uniknúť Vašej pozornosti?

123 odborne popísaných cvikov na 231 farebných fotografiách Vám pomôže:

 • zvládnuť cvičenia na BOSU a osvojiť si správnu techniku
 • naučiť sa správne dýchať
 • nájsť a odstrániť najčastejšie chyby
 • rozšíriť si zásobník cvikov bez ohľadu na to, či ste rekreačný športovec alebo tréner
 • rozvinúť úroveň stabilizácie, rovnováhy a koordinácie
 • osvojiť si princípy funkčného posilňovania s dôrazom na správnu polohu tela