Využite stres vo svoj prospech

Život priemerného človeka je dnes preplnený rôznymi stresovými situáciami a skúsenosťami, ktoré nás dokážu vyčerpať po fyzickej aj psychickej stránke. Reakcie tela na tieto stresory sú dokonca dôležité z hľadiska nášho prežitia. Pravidelné cvičenie je takisto významným stresorom a kladie na organizmus značné požiadavky na adaptáciu a rast.

Využite stres vo svoj prospech

Negatívny stres

Mnohé súčasné výskumy naznačujú, že takmer polovica dospelých ľudí trpí určitými nepriaznivými zdravotnými následkami, ktoré sú spôsobené tzv. zlým stresom. Prejavuje sa to napríklad bolesťami hlavy, metabolickými poruchami, vysokým krvným tlakom a problémami so srdcom, depresiami, nervozitou, cukrovkou, kožnými problémami, atď. Jednoducho povedané, stres dokáže úplne rozhodiť vaše telo a nervový systém v prípade, ak ho nemáte pod kontrolou.

Stres ako pomocník?

Čo ak vám poviem, že tomu všetkému sa dá pomerne efektívne predchádzať a zároveň prosperovať zo stresovej situácie, v ktorej sa ocitnete. Možno, že stres ako taký nie je ani zďaleka takým strašiakom, ako si ho predstavujeme.

Spomeňte si napríklad na svoje študentské časy. Väčšina z nás sa určite aspoň z času na čas ocitla v takej pozícii, kedy do termínu skúšky, písomného testu alebo referátu zostávalo málo času a potrebovali ste sa naučiť ešte mnoho učebných materiálov.

Aj vy ste si predstavili samého seba, ako sedíte nad hŕbou skrípt a hovoríte si, že to určite nestihnete? Tep sa vám zvýšil, dýchanie zrýchlilo a uvedomili ste si, že máte pred sebou učivo na niekoľko dní štúdia, pritom máte k dispozícii len niekoľko hodín.

Niektorí tomuto stresu podľahnú, no iní si uvedomia, že ak chcú zlyhať, je to len na nich. Rozhodnú sa, že uchopia stres do svojich rúk a ukážu mu, kto je pánom tejto okolnosti. Napokon zistia, že to bol práve stres, ktorý ich poháňal dopredu a držal hore počas celej noci, až kým úloha nebola dokončená. Po podobných skúsenostiach sa zvykne zmeniť náš pohľad na stres. Neberieme ho už len negatívne, odhalia sa nám jeho prínosy a postupne sa dokonca dokážeme naučiť, ako ho efektívne kontrolovať a využívať vo svoj prospech.

Je to prospešné aj kvôli tomu, že niekedy jednoducho nemáme na výber. V spomenutom príklade sa síce študent môže rozhodnúť, či si prípravu na skúšku rozloží na niekoľko dní, alebo to nechá na poslednú chvíľu. No niekedy je človek hodený pred náročnú situáciu a musí konať ihneď, pod veľkým tlakom.

Je známe, že jednotlivec dokáže pod pôsobením stresu vykonať veľké množstvo práce v menšom časovom úseku, no takisto sa často hovorí, že stres nám pridáva šediny a skracuje život. Ak je u vás na dennom poriadku, nemáte ho pod kontrolou, prípadne sa mu vystavujete často dobrovoľne, s veľkou pravdepodobnosťou z toho môžete mať problém aj vy.

Môžeme teda povedať, že nie je dobré nadmerne sa vystavovať stresovým situáciám, ale taktiež nie je dobré úplne sa im vyhýbať (v skutočnosti to ani nie je možné).

Prestaňte vnímať stresovú situáciu ako hrozbu a staňte sa pánom okamžiku

V súčasnosti sa čoraz častejšie objavujú názory, že stres je pre nás rizikový hlavne vtedy, ak berieme určitú záťažovú situáciu ako hrozbu. Ak však beriete typické stresové symptómy (zrýchlený tep, potenie rúk, sucho v ústach a podobne) z dôvodu pozitívnych minulých skúsenosti ako prospešné a viete ich kontrolovať, ten istý stres nemusí mať žiadne vedľajšie zdravotné účinky. Aj v tomto prípade sa potvrdzuje, ako komplikovaná je naša myseľ a na čo všetko môže mať vplyv.

Predovšetkým starší a skúsenejší úspešní ľudia sa zvyknú na stres pozerať ako na katalyzátor pre zmenu a rast namiesto toho, aby ho brali ako zdroj bolesti a chorôb. Možno práve v tomto prístupe je najväčší rozdiel. Stres môže byť vás priateľ aj nepriateľ.

Foto zdroj: thinkstock