Vytáčanie trupu s obojručnou činkou na ramenách

Vytáčanie trupu s obojručnou činkou na ramenách

Napriek tomu, že sa občas na toto cvičenie zabúda, má v kondičnej príprave svoje miesto. Okrem klasického posilňovania, kde pôsobí na spevňovanie a rozvoj šikmých brušných svalov, je vítaným prostriedkom v rôznych športoch, v ktorých sú potrebné silné a dobre vyvinuté brušné svaly, ako napríklad v atletike. Kým v dynamických, výbušných športoch má aj prevedenie vytáčania rýchlejší a dynamickejší charakter, u bežného vykonávania tohto cviku je pohyb pomalší.

Cvičenie účinne pôsobí na rozvoj šikmých brušných svalov. Aktivovaný je predovšetkým vonkajší šikmý brušný sval (m. obliquus externus abdominis) a vnútorný šikmý brušný sval (m. obliquus internus abdominis).

Za pozornosť určite stojí, že zvolenie vhodnej záťaže nie je závislé len od kotúčov po stranách, ale aj od typu tyče. Kým pri iných cvikoch je asi jedno aká je dĺžka tyče, tu zohráva významnú úlohu. Ak je dlhšia tyč, tá pri vytáčaní opisuje väčšiu kružnicu a tým aj pôsobí väčší odpor pri zmenách smeru. Ak sa použije veľká tyč, často tak už nie je potrená ďalšia zaťaž.

Vytáčanie trupu s obojručnou činkou na ramenách

Prevedenie

Postavte sa do voľného priestoru s činkou položenou na ramenách. Ruky držia tyč širšie ako je šírka ramien, alebo sú vystreto položené na tyči. Nohami zaujmite stabilné postavenie. Chodidlá sú na úrovni šírky ramien, alebo o niečo širšie. Špičky smerujú vpred a kolená sú pre lepšiu stabilitu mierne pokrčené. Začnite pohyb kontrolovaným a plynulým vytočením na pravú, alebo ľavú stranu. Počas pohybu sa s tyčou vytáča len trup! Dbajte na to, aby pohyb nevychádzal z bedrových kĺbov (bokov). Nohy sú pevne zapreté a nenasledujú v rotácii trup. Pohľad smeruje stále vpred a nie za tyčou do strany.

Pokiaľ cvik nepoznáte, vykonávajte vytáčania radšej pomalšie. Ak by ste pohyb vykonávali nekontrolovane a príliš rýchlo, zvyšujete tak výrazne pravdepodobnosť zranenia – najmä driekovej časti chrbtice. V prípade dobre zvládnutej techniky, môžete pridať do pohybu trochu dynamiky, čím sa zvýši náročnosť cvičenia bez nutnosti pridania záťaže.

Vytáčanie trupu s obojručnou činkou na ramenách

V okamihu, keď tyčou dosiahnete pri vytočení krajnú polohu (napr. pravú), silou brušných svalov pohyb zastavte a vráťte sa do štartovej polohy. Tu však nezastavte, ale pokračujte do krajnej polohy na opačnej strane (napr. ľavú). Jedno opakovanie pozostáva z vytočenia sa do oboch strán.

Dýchanie

rytmické

Chyby

  • Neprimeraná záťaž – v dôsledku zotrvačnosti môže dôjsť v krajných polohách k poškodeniu driekovej chrbtice.
  • Prirýchle a nekontrolované vykonávanie pohybu.
  • Vytáčanie nôh, alebo panvy spolu s trupom – pohyb nevychádza len z trupu.
  • Nesprávne, nepravidelné dýchanie.
  • Úzke, alebo naopak príliš široké postavenie dolných končatín.
  • Predkláňanie, alebo ukláňanie trupu.
  • Pohyb nevychádza z kontrakcie šikmých brušných svalov, ale švihom ramena.

Poznámka: Na obrázkoch precvičuje cvik Monika Kovačičová majsterka sveta vo fitnes v asociácii NABBA 2004