Vysoký poklus – Atletická bežecká abeceda 3.

https://youtu.be/iGasNGTJ1OY

Vysoký poklus – skiping

Pri vysokom pokluse sa využíva štruktúra pohybu predchádzajúcich dvoch cvičení – nízky a stredný poklus. Hlavný rozdiel a dôraz je na maximálny rozsah pohybu.

Aj tu sa športovec sústredí na správnu dvojitú prácu v členkovom kĺbe. Kolená však dvíha čo najvyššie – v rámci možnosti rozsahu a svojej ohybnosti. Dvíhanie kolien však nesmie byť na úkor záklonu trupu. Naopak. Športovec by mal vedome myslieť na mierne nachýlenie trupu vpred (bežecký náklon).

Stehno švihovej nohy je dvíhané čo najvyššie. Trup je vzpriamený, s miernym náklonom vpred. Pohľad smeruje pred seba. Oporná noha je v momente odrazu úplne prepnutá. To znamená prepnutá špička, prepnuté koleno a vytiahnutie sa z boku.

Načo sa sústrediť pri kontrole skipingu?

  • Maximálny rozsah zdvihnutia kolena švihovej nohy
  • Prepínanie dolných končatín
  • Mierny predklon trupu
  • Vytiahnutie panvy
atleticka abeceda vysoky poklus atleticka abeceda vysoky poklus
atleticka abeceda vysoky poklus atleticka abeceda vysoky poklus
atleticka abeceda vysoky poklus atleticka abeceda vysoky poklus
atleticka abeceda vysoky poklus atleticka abeceda vysoky poklus
atleticka abeceda vysoky poklus atleticka abeceda vysoky poklus

Z hore uvedených bodov je možné ľahko odvodiť aj najzávažnejšie chyby:

  • Malý rozsah pohybu nôh. Na korekciu je možné využiť cvičenie so sústredením sa na túto chybu. Napr. ruky sú pripažené. V lakťoch sú ohnuté tak, aby predlaktia boli rovnobežne s podložkou pred telom. Dlane smerujú dole. Športovec sa snaží kolenami kopať do dlaní. Ak sú však svaly dolných končatín poskracované, pomôžu len uvoľňovacie cvičenia – strečing.
  • Záklon trupu. Vyskytuje sa ak sa športovec snaží o väčší rozsah nôh, ako je v jeho silách. Opäť môže byť príčina v nižšej ohybnosti dolných končatín.  Vhodným cvičením je opretie sa o stenu alebo rebrinu. Trup je v miernom predklone a ruky v predpažení robia stabilnú oporu. V tejto polohe je možné vykonávať vysoký poklus na mieste.
  • Pokrčená oporná noha.
  • Nekoordinovaný pohyb. Ak je pohyb v maximálnom rozsahu náročný, pomôže návrat k nízkemu a strednému poklusu. Po zvládnutí je vhodný vysoký poklus na mieste. Až po tom s pohybom vpred

Nízky poklus sa najčastejšie cvičí len v jednom spôsobe prevedenia. To však vôbec neplatí u stredného a vysokého poklusu. Je možné využiť poklus vzad, bokom, s prechodom do behu, s dôrazom na frekvenciu, len s pravou nohou, len s ľavou nohou, na každú tretiu dobu a podobne.