Výpady vzad z BOSU

Východisková poloha: stoj na BOSU, pripažiť, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán

Konečná poloha: výpad jednou nohou na BOSU s oporou druhej nohy na podložke

Priebeh pohybu: plynulé, kontrolované vykonanie výpadu vzad a návrat do východiskovej polohy, pri súčasnom udržaní správneho postavenia ramien, lopatiek a aktívneho zapojenia core

Výpady vzad z BOSU

Dýchanie: pri prechode do výpadu vdych, pri návrate do východiskovej polohy výdych

Najčastejšie chyby:

 • predsunutie kolena pred chodidlo,
 • ohnutý chrbát,
 • nadmerný predklon trupu,
 • strata rovnováhy,
 • neaktivita core,
 • vysadená alebo podsadená panva

Zaťažované svaly: m. quadriceps femoris, m. biceps femoris, m. gastrocnemius, m. gluteus, m. erector spinae, m. abductores, m. adductores, svaly brucha a chrbta

Cieľ: posilnenie svalov dolných končatín, paží, ramien, brušných svalov, posilnenie chrbtových svalov, rovnováha, propriocepcia, koordinácia

TIP: Náročnosť zvyšujeme zmenou polohy paží (upaženie, vzpaženie) a použitím jednoručných činiek, plnej lopty, vodného vaku.

kniha AKo na BOSU

Kúpte si knihu Ako na BOSU

Aj dnes predstavený cvik nájdete v 1. metodickej príručke cvičenia na BOSU.

Prečo by kniha Ako na BOSU nemala uniknúť Vašej pozornosti?

123 odborne popísaných cvikov na 231 farebných fotografiách Vám pomôže:

 • zvládnuť cvičenia na BOSU a osvojiť si správnu techniku
 • naučiť sa správne dýchať
 • nájsť a odstrániť najčastejšie chyby
 • rozšíriť si zásobník cvikov bez ohľadu na to, či ste rekreačný športovec alebo tréner
 • rozvinúť úroveň stabilizácie, rovnováhy a koordinácie
 • osvojiť si princípy funkčného posilňovania s dôrazom na správnu polohu tela