Výhody tréningu šprintov

Výhody tréningu šprintov

Tréning šprintov patrí medzi najefektívnejšie fyzické aktivity v tom zmysle, že výhody z neho plynúce môžu celkom jednoznačne prevýšiť námahu, ktorú do nich vložíte. Nezávislé na tom, či sa bavíme o zdravotných prínosoch vo všeobecnosti, o zhadzovaní váhy, prípadne o budovaní svalovej hmoty. Pozrime sa na hlavné výhody, ktoré poskytuje pravidelné vykonávanie šprintov.

Zlepšenie vytrvalosti a pracovnej kapacity

Tréning šprintov vo forme HIIT (vysoko-intenzívne intervalové cvičenie) výrazným spôsobom zvyšuje vytrvalostné schopnosti, maximálnu spotrebu kyslíka (VO2 max) a oddiaľuje celkový čas do vyčerpania.

Opakované intervaly nútia telo k efektívnejšiemu využívaniu energie, predlžujú celkovú pracovnú kapacitu a majú vplyv aj na zvýšenie celkového množstva glykogénu, ktorý je uložený vo svaloch.

Posilnenie kardiovaskulárneho systému

Mnoho porovnávacích štúdii už preukázalo to, že intervalové šprinty majú z pohľadu pozitívneho vplyvu na kardiovaskulárny systém väčší potenciál ako kardio vykonávané v rovnakej intenzite počas dlhšieho času.

Do tejto problematiky patrí srdcová frekvencia, krvný tlak, štruktúra krvných ciev, cirkulácia krvi, funkcie srdca a kardiovaskulárne choroby – šprinty môžu pomôcť v rámci všetkých týchto oblastí.

Redukcia telesného tuku

Šprinty vykonávané vo vysokej intenzite predstavujú náročnú fyzickú aktivitu, no ich účinok na stratu uloženého telesného tuku je nesporný. Mnohí odborníci ich považujú za jednu z najefektívnejších možnosti zhadzovania tuku, pretože nevyžadujú veľa času (častokrát postačí 15-20 minút) a dokážu podporiť vznik novej svalovej hmoty.

Práve to sú dve z hlavných výhod (úspora času a schopnosť budovať svalovú hmotu), ktoré sa uvádzajú pri porovnávaní vysoko-intenzívneho tréningu s kardiom v miernom až strednom tempe.

Je nutné poznamenať aj to, že k páleniu energie a tukov nedochádza len počas vykonávania šprintov. Po absolvovaní takéhoto typu tréningu trvá zvýšený energetický výdaj ešte niekoľko hodín po skončení tréningovej jednotky.

Poznámka David: Šprinty sú nesporne energeticky náročné. To je z pohľadu chudnutia žiadané. Pri tak vysoko intenzívnej aktivite sa však spaľuje cukor. Nie tuk. Strata takýchto glykogénových zásob následne môže vyvolávať väčší hlad v snahe o ich doplnenie. Telo si ich žiada späť a kto má slabú povahu, jednoducho ich opäť doje. Preto šprinty nie sú ideálne pri chudnutí pre každého ;)

Schopnosť budovať svalovú hmotu a silu:

Šprinty dokážu prispieť k nárastu svalovej hmoty a sily z toho dôvodu, že ide o vysoko-intenzívnu aktivitu, pomocou ktorej sú aktivované predovšetkým rýchle svalové vlákna. Práve tie sú najviac zodpovedné za nárast objemu a sily.

Pri šprintoch je najviac aktivovaná spodná a stredná časť tela, no vyvolanie zvýšenej proteínovej syntézy a vplyv na vyplavenie anabolických hormónov je niečím, z čoho budete profitovať vo všeobecnosti.

Predchádzajúce štyri body predstavujú hlavné oblasti, na ktoré má tréning šprintov vplyv. Tým však ich prínosy určite nekončia. Z ďalších pozitív môžeme ešte spomenúť zlepšenie inzulínovej citlivosti, zlepšenie mozgových činností, preventívna schopnosť pred zlou náladou a depresiou, posilnenie psychickej odolnosti a mnoho ďalších výhod.

Foto zdroj: thinkstock

Tags:,