Vplyv svalovej hmoty na spaľovanie tukov

Čoraz väčšie percento populácie začína mať problém s nadbytkom podkožného tuku a ľudia chcú vedieť viac o tom, ako prebieha spaľovanie tukov v závislosti na cvičení. Väčšinou si myslia, že sa jedná výhradne iba o vytrvalostnú fyzickú aktivitu, pri kde sa vytvorí v tele predpoklad k aeróbnemu spaľovaniu tukov. Ale ako je možné bez problémov prinútiť vytrvalostne úplne netrénovaného jedinca, aby aspoň dvadsať minút vykonával aeróbnu činnosť ako je beh, jazda na bicykli, kolektívne športy alebo cvičenie na trenažéroch v posilňovniach?

Vplyv svalovej hmoty na spaľovanie tukov

Za cvičenie vedúce k spaľovaniu tukov môžeme považovať aj klasické posilňovanie s činkami alebo na posilňovacích prístrojoch, pri ktorom sa posilňuje, aktivuje a vytvára svalová hmota. Práve svalová hmota vytvára priestor, v ktorom sa tuky spaľujú. Vhodné spojenie týchto dvoch spomenutých hľadísk, teda aeróbneho (priama oxidácia tukov) a anaeróbneho tréningu (tréning v posilňovni so závažiami), môže viesť k optimálnej redukcii tuku.

Pravda je taká, že pri posilňovaní nejde ani tak o priame spaľovanie tukov ihneď počas fyzickej aktivity. Aby ste ich niekedy v budúcnosti mohli spaľovať, potrebujete k tomu práve svalovú hmotuefektívnejšie fungovanie metabolizmu. Ak zatiaľ nemáte patričné svalstvo pod vrstvou tuku a ani si ho po určitej dobe nevybudujete, vykonávanie aeróbnych aktivít nebude veľmi efektívne. Preto je klasické posilňovanie a aktivácia svalstva pri zhadzovaní tuku tak dôležitá.

Ak je v tele vyššie zastúpenie svalstva a nie tukov, stúpa úroveň tzv. bazálneho metabolizmu. To znamená, že potreba dennej energie bude vyššia, aj keď práve nebudete fyzicky vykonávať nejakú činnosť. Takže sa vlastne viac energie spotrebuje aj vtedy, keď necvičíme alebo keď práve nepracujeme. Na druhej strane, ak prevažuje zastúpenie tukov nad svalovou hmotou, hladina metabolizmu klesá, pretože tukové bunky žiadnu energiu nepotrebujú (napriek tomu, že samy predstavujú veľkú zásobáreň energie).

Keď si už vybudujete určitú úroveň svalových objemov, predovšetkým v oblastiach nôh, chrbta a prsných svalov, kde máme najväčšie svalové skupiny, tak môžete počítať s tým, že sa v týchto častiach bude spotrebovávať energia aj po ukončení fyzickej aktivity. Tento jav môžete ešte podporiť resp. predĺžiť aj pomocou stimulantov metabolizmu. Medzi najznámejšie a bežne používané patrí kofeín, extrakt zo zeleného čaju alebo aj chróm. Patrí k nim aj "obyčajná" voda, t.j. správny pitný režim, na ktorý nesmiete zabúdať.

Foto zdroj: thinkstock