Vplyv cvičenia na mentálne schopnosti

Určite to poznáte. Ak na isté obdobie prestanete s cvičením, postupom času strácate hmotu, silu a kardiovaskulárnu vytrvalosť. A podobne je to aj s našou mysľou. Ak si totiž nekladieme rôzne mentálne výzvy a nesnažíme sa neustále učiť, funkcia nášho mozgu klesá. Pýtate sa, čo majú tieto koncepty spoločné a či pomáha cvičenie rozvíjať mozgové schopnosti?

Vplyv cvičenia na mentálne schopnosti

Hoci vedecké skúmania v týchto oblastiach naďalej pokračujú, už teraz môžeme odpovedať, že je to skutočne tak. U zdravého a aktívneho človeka zostávajú mozgové štruktúry prakticky nedotknuté až do pokročilého veku. Mozgová stimulácia takými prostriedkami, ako je telesné cvičenie, môže navýšiť aj jeho inteligenciu, zdravie a kvalitu života.

Prebiehajúce výskumy potvrdzujú, že cvičenie ovplyvňuje pohotové myslenie, zlepšuje pamäť a celkové myšlienkové procesy. A odhaľovanie pozitívnych vzťahov medzi fyzickou aktivitou a mentálnymi schopnosťami stále pokračuje.

Napríklad istá vedecká štúdia so staršími ľuďmi, ktorí zlepšili svoju aeróbnu zdatnosť obyčajnou chôdzou, ukázala významné pokroky v pamäti, učení a plánovaní. Mechanizmy týchto zmien ešte úplne nepoznáme, boli však potvrdené určité zmeny mozgových štruktúr. Zatiaľ čo vedci pokračujú v analýzach podobných konceptov, tak my, ktorí sme sa už dávnejšie odovzdali aktívnemu spôsobu života, už niektoré odpovede prakticky poznáme. Iba na okamih pomyslite na duševné prebudenie, ktoré cítite počas cvičenia, či už je to posilňovanie s činkami, alebo aeróbna tréningová jednotka. Vaše srdca pracuje, svaly sa namáhajú a vy máte pocit, že telo funguje po mnohých stránkach zrazu omnoho lepšie.

Kým počas kvalitného tréningu môžete mať niekedy pocit, že vás riadi nejaký automat, nie je to preto, že by boli vaše mentálne schopnosti takpovediac vypnuté. V skutočnosti je pravdou opak. Všetky mentálne procesy prebiehajú tak živo, že si ich ani neuvedomujete. Cvičenie môže dokonca pomôcť aj vtedy, ak ste v strese, ktorý ohrozuje vás duševný stav. Ako návštevníci posilňovní predsa z praxe dobre vieme, ako dokáže dobrý tréning vylúčiť stres z našich životov a občerstviť nervový systém, ktorý podporuje učebné procesy a formovanie pamäte.

Zdravá myseľ môže tiež posilniť imunitný systém. Športovec môže súťažiť aj pri ľahšom ochorení a bude sa cítiť lepšie. Zamyslite sa aj nad tým, ako dokáže dobrý tréning zmeniť vašu náladu od smútku k šťastiu, od pesimizmu k optimizmu alebo od úzkosti k uvoľneniu. Cvičenie uvoľňuje samoregulačné, uzdravujúce a regenerujúce telesné sily a dáva nám nezávislú kontrolu nad biologickými procesmi. Fyzická aktivita je dobrá pre telesné zdravie, silnú myseľ a vitalitu.

Foto zdroj: thinkstock