Vitamíny a minerálne látky: Zásady správnej výživy mladých športovcov (3. časť)

Dokončenie rozprávania o výžive mladého športovca z pohľadu športovej lekárky. Témou tretej časti sú vitamíny, minerály a stopové prvky.

Zásady správnej výživy mladých športovcov

Vitamíny

Vitamíny sú látky, ktoré organizmus prijíma potravou. Dnes sú dostupné bežne, preto ich usmernenie užívania je dôležité.

Delíme ich na vitamíny rozpustné vo vode a v tukoch. K vitamínom rozpustným vo vode patrí B-komplex , ktorý je zastúpený 15 vitamínmi a C vitamín K vitamínom rozpustným v tukoch patrí vitamín A, D, E, a K.

Vitaminizácia u mladých športovcov by mala byť cielená a nie multivitamíny po celý rok. V tomto smere sa odporúčajú skôr antioxidanty, ktoré sú komplexom vittamínov A, C a E.

Kyslík je látkou podmieňujúcou život. Je však známe, že vo vyšších koncentráciách je pre človeka toxický. Príčinou sú voľné kyslíkové radikáli.

Sú definované ako vysoko reaktívne látky, ktoré atakujú vlastné bunky a menia ich štruktúru i funkciu. Komplex vitamínov A, C, a E tvoria antioxidačný efekt. Pri ich nedostatku sa rozvíja oxidačný stres. Keďže voľné kyslíkové radikáli sa tvoria aj u mladých športovcov, je namieste podporiť antioxidantami organizmus a tak zabrániť ich pôsobeniu .

Minerálne látky

Podľa množstva potrebného pre organizmus ich delíme na:

  • makroelementy / elektrolyty / – Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S
  • mikroelementy Fe, Zn, Cu, Mn, F
  • topové prvky J, Cr, Se, Mo

Makroelementy sa rátajú na gramy, mikroelementy na miligramy, a stopové prvky na mikrogramy.

Strava mladého športovca by mala byť:

  • dostatočne pestrá
  • energeticky aj biologicky hodnotná
  • celodenný príjem by mal byť rozdelený do 5 dávok
  • vždy treba zohľadniť individuálne odlišné charakteristiky

Autorka tohto článku je športová lekárka.

Foto zdroj: thinkstock