Viktor Bielik: Rozvoj vytrvalostných schopností

Ďalšia výborná prednáška z konferencie určenej pre trénerov: „Športový tréning mládeže dnes„, ktorá sa konala 2.10.2015. Hneď s úvodu krásny príklad, prečo vozenie detí na športové krúžky nemôže nahradiť prirodzený detský pohyb počas hrania sa.

Aké otázky sa v prednáške preberali

  • Majú lepšiu kondíciu deti z miest, alebo z vidieku?
  • Prečo nie je dobré nakladať na deti veľké tréningové zaťaženie.
  • Je možné pretrénovať dieťa?
  • Je lepšie rozvíjať všeobecné vytrvalostné prostriedky hrou, alebo špecializovanými prostriedkami (napr. intervalový tréning)
  • Dajú sa zistené hodnoty ako aeróbny, anaeróbny prah, alebo VO2max pretaviť do praxe v tréningu?
  • a ďalšie