VIDEO: Bikiny MSR 2016 žien v Nitre

bikiny fitness

A posledný článok venovaný MSR žien z Nitry, uzatvárajú videá z kategórií Bikiny fitness.

MSR 2016 Bikiny 163cm

MSR 2016 Bikiny 166cm

MSR 2016 Bikiny do 169cm

MSR 2016 Bikiny nad 169cm