Veslovanie na spodnej kladke v sede

Veslovanie na spodnej kladke možno zaradiť medzi populárne cviky na rozvoj svalstva chrbta. Existuje však viac spôsobov, ako veslovanie vykonávať. Variácie tohto cviku sú dané voľbou držadla a tým aj odlišného úchopu. Asi najčastejšie sa cvik vykonáva s držaním rúk na úzko, kde dlane smerujú proti sebe a lakte sú držané počas vykonávania blízko trupu. Držadlo sa priťahuje k pásu. V tomto prípade sa do kontrakcie zapája komplexnejšie široký sval chrbta (m. latissimus dorsi), no predovšetkým jeho spodná časť. Horná časť tohto svalu, ako aj svaly rombické (m. rhomboideus) a stredná časť trapézového svalu (m. trapezius – pars medialis) sa zapájajú len v závere priťahovania, kedy sa lakte dostávajú až za os trupu.V prípade, že sú príťahy vykonávané s úchopom kde dlane smerujú k zemi a lakte ďalej od tela, zapája sa predovšetkým stredná časť chrbta. V tomto prípade sa však držadlo nepriťahuje k bruchu, ale k hrudníku.

Prevedenie: Posaďte sa na lavičku stroja, zaprite nohy o opierky a uchopte držadlo závažia. Počas celej doby cvičenia držte chrbát spevnený a prirodzene vystretý. Dbajte na to už pri snahe uchopiť držadlá pred začatím cvičenia. Namiesto predklonenia chrbta, pokrčte nohy, aby bolo možné na držadlá dosiahnuť. Po uchopení opäť nohy vystrite, chrbát ostáva spevnený a v nezmenenej vystretej polohe. Nohy sú v tejto východiskovej polohe mierne pokrčené.

Dôraz, ktorý je potrebné klásť na polohu chrbta je najmä v prevencii poranení. V prípade, že trup bude vykonávať počas cvičenia výraznejšie predo-zadné pohyby, narastá namáhanie driekovej časti chrbtice. Nesprávne cvičenie tak môže vyústiť do bolesti chrbtice, alebo do zranenia.

Pred začatím priťahovania držadla z východiskovej polohy sa nadýchnite. Počas samotného priťahovania je dych zadržaný, čo dopomôže k lepšiemu spevneniu polohy trupu. Držadlo priťahujte až k telu, kedy sú už lakte za osou trupu. V tejto krajnej polohe vydýchnite a asi na jednu sekundu vydržte. S nádychom plynulo vystierajte ruky do úvodnej východiskovej polohy.

Dýchanie: Pri dokončení pohybu nastáva výdych a pri návrate do východiskovej polohy nasleduje nádych.

Chyby:

·        Výraznejšie predkláňanie a zakláňanie trupu, ktoré nadmerne zaťažuje driekovú časť chrbtice a zvyšuje riziko zranenia.

·        Meniaca sa poloha nôh v priebehu cvičenia.

·         Snaha o  pritiahnutie držadla k telu za pomoci sily bicepsov.

·         Výdych ešte pred dokončením priťahovania držadla závažia.