Veľká cena Nitry v Naturálnej kulturistike mužov a fitness žien 2013 – Pozvánka

25. mája 2013 sa z poverenia SSNKF po prvý krát uskutoční súťaž v naturálnej kulturistike mužov a fitness žien aj v meste NITRA. Organizátormi súťaže sú Ing. Ján Plandora a Mgr. Katarína Plandorová. Všetkých vás touto cestou srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie s vami! Predkladáme pre vás plagát, propozície a prihlášku k súťaži.

Veľká cena Nitry v Naturálnej kulturistike mužov a fitness žien 2013 - Pozvánka

Hlavný organizátor: Polygym fitness Nitra, Coboriho 1 (OC Polygon), 949 01 Nitra Z poverenia: Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitness (SSNKF) Termín súťaže: 25.mája 2013 (sobota) Miesto konania: PKO Nitra, ul. Janka Kráľa 4, 949 01 Nitra, www.pkonitra.sk Promotéri súťaže: Ing. Ján Plandora, Mgr. Katarína Plandorová Riaditeľ súťaže: Ing. Ján Plandora Vedúci pretekárov: Milan Lukáč Odborná porota: 7 členná Moderátor: Paed. Dr. Peter Vons Hudobná réžia: Kalypso agency Prihlášky a informácie: Polygym fitness, Coboriho 1, 949 01 Nitra, 0908 721 558, 0905 705 206, polygym@polygon.sk, www.polygon.sk Podmienky štartu: Platná licenčná karta SSNKF na rok 2013, včas zaslaná prihláška, uhradené štartovné Doping: usporiadateľ zabezpečí podmienky pre prípadnú dopingovú kontrolu

KATEGÓRIE:

Kategórie mužské

Dorast do 18 rokov + dodržanie hmotnostného limitu Juniori od 18 do 21 rokov + dodržanie hmotnostného limitu Muži do 174 cm + dodržanie hmotnostného limitu Muži do 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu Muži nad 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu Masters I. muži nad 40 rokov + dodržanie hmotnostného limitu Masters II. muži nad 50 rokov + dodržanie hmotnostného limitu

Disciplíny:

I. kolo hodnotenie postavy – svalový rozvoj II. kolo finále – svalový rozvoj – voľné zostavy /šesť postupujúcich pretekárov/

Kategórie ženské

Fitness model do 170cm a nad 170cm: Promenáda v spoločenských šatách Hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách – štvrť obraty Fitness figúra: Hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách – štvrť obraty Hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách – pózovanie v piatich pózach

Fitness lady (nad 35 rokov)

Námietky:

s vkladom 4,-€ rieši komisia v zložení … riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, sekretár hlavného rozhodcu

ČASOVÝ PRIEBEH

Piatok – 24. mája 2013 – ubytovanie súťažiacich, ktorí si ho vopred objednajú Sobota – 25. mája 2013 11:30 – 12:00 porada rozhodcov 12:00 – 13:00 prezentácia pretekárov podľa jednotlivých kategórií 13:30 – začiatok súťaže semifinále a finále všetkých kategórií + kultúrny program 20:00 slávnostná recepcia

ĎALŠIE POKYNY A INFORMÁCIE

Ceny: pretekári jednotlivých kategórií získajú na 1. – 6. mieste v každej kategórii poháre, medaile, diplomy, a vecné ceny. Do priestorov šatní a rozcvičovne budú mať prístup len jeden pretekár a jeden jeho tréner. Cenné veci, peniaze si uložte u svojich známych, trénerov. Organizátor vynaloží maximálne úsilie, aby zamedzil krádežiam, ale upozorňuje na ostražitosť . Za prípadné straty organizátor nenesie zodpovednosť. Súťažiacich aj trénerov žiadame, aby farbami na pokožku neznečistili steny, koberce a sedačky!!!

Cena vstupenky…3,- EUR

Tešíme sa na všetkých súťažiacich a každého, kto podporuje myšlienku naturálneho – zdravého životného štýlu!

Zdroj: SSNKF