Úvod do sveta dopingu (1. časť)

Úvod do sveta dopingu

Dlhý čas ostávala rubrika o dopingu prázdna. V okamihu, keď píšem tieto riadky sú už v nej dva príspevky, ale ani jeden sa nevenuje dopingu ako celku. Tento článok by som preto rád venoval charakteristike zakázaných dopingových látok a priblížil ich z pohľadu ich (takmer) spoločných vlastností.

Mnohí by sa asi domnievali, že športový doping je fenoménom súčastným a že ho poznáme asi až od polovice 20. storočia. Pravda však je, že už staroveký Gréci užívali rôzne odvary z bylín, ktoré mali umožniť dosahovanie lepších výkonov. Takéto cestičky zvyšovania výkonnosti sú úzko späté s ľudskou vlastnosťou podvádzať. Asi mi dáte za pravdu keď poviem, že táto vlastnosť sprevádza ľudstvo od nepamäti.

Látkam, ktoré sa v prevažnej miere podieľajú na športovom dopingu hovoríme anabolicko-androgénne steroidy. Je chybou ak ich ľudia hádžu do jedného vreca, pretože v nich existujú veľké rozdiely. Je to široká skupina látok, ktoré majú rozmanité účinky (pozitívne, či negatívne) a dokonca možno nájsť rozdiely aj u toho istého prípravku od iných výrobcov. To čo ich spája a to čo, tak vábne láka, je ich skutočne veľký vplyv pri zvyšovaní výkonnosti (sily, objemu svalov). Na druhej strane majú spoločné aj negatívne dopady na zdravie športovca.

Kým pri vrcholovom športe existuje reálna šanca odhalenia previnilca a ten musí narábať s touto „časovanou bombou“ čo najodbornejšie, pri rekreačnom športovaní je len na uvážení športovca kam až zájde. Môže sa stať, že neinformovaný človek prestane s užívaním až v okamihu, keď začne mať zdravotné problémy.

Tieto zmeny pritom môžu byť len špičkou ľadovca, kým organizmus je už dávno v nezvratne poškodenom stave. Je preto vhodné sa riadiť dostatkom kvalitných informácii nielen o kladoch, ale aj vedľajších účinkoch, ktoré so sebou prípravky prinášajú. Práve nepravdivé a neúplné informácie napomohli rozšíreniu anabolicko-androgénných látoch do športu. 60. a 70. roky minulého storočia boli dobou experimentovania. Viedla sa dlhá diskusia o ich užívaní, vlastnostiach a významu a doslova zo dňa na deň sa steroidy ocitli na čiernej listine zakázaných látok. Napriek tomu sa používajú dodnes a z vrcholového športu prenikajú aj do športovania rekreačného.

A prečo sú anabolicko-androgénne steroidy tak populárne? Mnohí športovci ich berú s vedomím, že ich užívajú aj tí ostatní a nechcú za žiadnych okolností zostať výkonnostne pozadu. Steroidy im výrazne pomáhajú zvýšiť silu a objem svalov a agresívna nálada ako vedľajší produkt týchto preparátov im pomôže ešte tvrdšie trénovať. Miera konečného výkonu je do veľkej časti podmienená talentom a skôr či neskôr u športovca dôjde ku výkonnostnej stagnácii. Veda už neponúka riešenia, tréningové prostriedky a metódy sa stávajú neúčinnými a človeka pre ktorého šport, úspech a svaly znamenali všetko sa nechá ľahšie zviesť aj takouto cestou, pretože mu ponúka riešenie…

Pri takto všeobecnom nazeraní sa na problematiku anabolicko-androgénnych steroidov nemá zmysel rozpisovať ich pozitívne účinky, pretože sú skutočne rozmanité. Jeden preparát môže mať veľký vplyv na rast svalovej hmoty, ale minimálny význam pri zvyšovaní sily. U iného prípravku to môže byť presne naopak. Negatívne účinky anabolicko-androgénnych steroidov možno rozdeliť na hormonálne a účinky vyplývajúce s toxicity konkrétneho prostriedku. O týchto vlastnostiach však až nabudúce.

Foto zdroj: thinkstock

Tags: