Upustite od tréningového stereotypu

Upustite od tréningového stereotypu

Chcete počuť jedno veľké tajomstvo? No dobre, prezradím vám ho. Neexistuje žiaden najlepší tréningový program, žiaden tajný tréningový systém a ani žiadne zázračné schémy sérii a opakovaní, ktoré by ste mali vždy používať. Neexistuje ani žiaden najlepší tréner alebo tréningový a výživový odborník.

Pýtate sa, prečo?

Odpoveďou bude druhá časť tohto tajomstva. Pretože skutočná hodnota a účinnosť dlhodobého tréningového programu alebo tréningovej filozofie spočíva vo faktore zmeny! Medzi najlepšie programy patria tie, ktoré aktuálne nepoužívate resp. tie, ktoré ste nepoužívali už veľmi dlho.

Skutočným tajomstvom úspešného trénovania s výkonnostným zlepšením je teda prechod od jedného typu tréningu k tomu ďalšiemu, odlišnému. Ak napríklad používate po istý čas tréning s vyššou intenzitou a nízkym pracovným objemom, následný prechod na program s vyšším pracovným objemom a nižšou intenzitou vám s vysokou pravdepodobnosťou zaúčinkuje veľmi dobre. A podobne to bude platiť aj obrátene.

Možno si teraz hovoríte, že všetky tieto veci už veľmi dobre poznáte, ale zamyslite sa ešte raz. Kedy ste naposledy upustili od tréningového stereotypu a vyskúšali program, ktorý bol od toho tradičného dostatočne odlišný?

Dostaňte sa zo zabehnutých koľají

Niekedy príliš lipneme na osvedčených postupoch, cvikoch, princípoch a bojíme sa vyskúšať niečo nové aj vtedy, keď výkonnostne stagnujeme. Nebojte sa urobiť aj väčšie zmeny. Cviky ako drep, tlaky na lavičke alebo zhyby určite patria do širšej skupiny tých najlepších a najúčinnejších, ale to neznamená, že ich musíte cvičiť každý týždeň a zaradzovať ich do každého tréningového programu.

Tieto cviky majú jednak rôzne variácie a jednak k nim existujú aj rôzne doplnkové a asistenčné cviky, ktoré majú mať z dlhodobého hľadiska v tréningovom programe takisto svoje pevné miesto.

Vyvarujte sa však toho, aby ste prechádzali od jedného programu k druhému príliš často a nemali v tom žiaden systém. Kým prechod od tréningu s vysokým pracovným objemom k tréningu s nižším môže byť po približne 4-6 týždňoch správnym riešením, ak to budete robiť každý týždeň, to už až také správne nebude.

Sústrediť sa len na tú fyzickú stránku a zabúdať na psychickú je ako snažiť sa oddeliť prácu svalov od funkcií nervového systému. Mentálna stránka je vždy kľúčová. Aby ste vytvorili zmeny zvonku, musíte ich najprv zaviesť vo vnútri a platí to aj v rámci tréningu. Musíte si v hlave pevne zafixovať stanovené ciele a vytvoriť si nové pohnútky, ktoré vás budú tlačiť vpred a vytvárať správne naladenie mysle.

Foto zdroj: thinkstock