Upažovanie v stoji so spodnou kladkou

Toto cvičenie je vlastne strojovou alternatívou upažovania v stoji s jednoručkami. Cvik možno zaradiť medzi izolované cvičenia. Či sa jedná o upažovanie na kladke, alebo o upažovanie s jednoručkami, oba spôsoby účinne precvičujú predovšetkým strednú hlavu deltového svalu. Jedným s dôvodov, prečo uprednostniť spodnú kladku pred jednoručkami je fakt, že pri cvičení na strojoch je hmotnosť závažia vždy rovnaká, čo sa pri cvikoch s činkou povedať nedá. Kladkové závažie sa pohybuje vždy vo vertikálnom smere a preto zaťažuje sval rovnomerne v každej polohe. Ďalšou vlastnosťou tohoto variantu je, že sval ostane napnutý aj medzi opakovaniami. Ak teda medzi opakovaniami závažie nepoložíte, ale naopak zastavíte pohyb ešte pred jeho úplným položením, sval ostane napnutý. Cvičenie s takýmto účinkom má tvarovací efekt, čo treba zohľadniť pri voľbe medzi upažovaním s jednoručkami, alebo s kladkou.

Prevedenie: Postavte sa ku kladke bokom, nohy sú asi na úrovni ramien. Vzdialenejšou rukou uchopte pred telom držadlo kladky so spodným vývodom. Druhá ruka je pozdĺž tela, v bok, alebo ňou uchopte pre lepšiu stabilitu držadlo na to určené. Ruka vykonávajúca cvik je mierne pokrčená v lakti. Táto poloha paže by mala ostať rovnaká počas celej doby cvičenia, aby pohyb vychádzal len z ramena. Trup je vzpriamený (resp. môže byť veľmi mierne predklonený), pohľad smeruje pred seba. Pohyb upažovania vychádza len z ramena a je ukončený, keď sa držadlo dostane asi na úroveň očí, čela. Pokiaľ pohyb pokračuje nad túto hranicu, závažie začne z veľkej časti preberať trapézový sval. Po krátkom okamihu výdrže v hornej krajnej polohe, nasleduje kontrolovaný pohyb návratu do polohy počiatočnej. Cvičenie musí byť vykonávané plynulo, kontrolovane a bez švihových pohybov, ktoré by zabránili účinnému precíteniu precvičovaného svalu.Jedna séria cviku pozostáva s odcvičenia predpísaného počtu opakovaní oboma rukami.

Dýchanie: Na začiatku pohybu sa nadýchnite, v priebehu vykonávania je dych zadržaný a pri spúšťaní činky do východiskovej polohy nasleduje výdych.

Chyby:

  • Švihové vykonanie pohybu
  • Pohyb v lakti
  • Ťahanie závažia za pomoci predklonu a s využitím svalov chrbtu
  • Vypustenie negatívnej časti cvičenia