Upažovanie s expanderom v predklone na BOSU

Východisková poloha: predklon, trup vzpriamený, predpažiť, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán

Konečná poloha: predklon, upažiť v úrovni ramien

Priebeh pohybu: plynulé, kontrolované upaženie a návrat do východiskovej polohy, pri súčasnom udržaní správneho postavenia ramien, lopatiek, panvy a aktívneho zapojenia core

Upažovanie s expanderom v predklone na BOSU
Upažovanie s expanderom v predklone na BOSU

Dýchanie: pri prechode do upaženia výdych, pri návrate do východiskovej polohy vdych

Najčastejšie chyby:

  • nekoordinované a nekontrolované upažovanie a spúšťanie paží,
  • strata rovnováhy,
  • neaktivita core

Zaťažované svaly: m. deltoideus, m. triceps brachi, m. trapezius, m. biceps femoris, svaly chrbta, brucha a dolných končatín

Cieľ: posilnenie svalov paží, ramien a chrbtových svalov, rovnováha, propriocepcia, koordinácia

TIP: Cvičenie je možné vykonávať na obidvoch stranách BOSU a rôznym úchopom, súpažne alebo striedavo.

kniha AKo na BOSU

Kúpte si knihu Ako na BOSU

Aj dnes predstavený cvik nájdete v 1. metodickej príručke cvičenia na BOSU.

Prečo by kniha Ako na BOSU nemala uniknúť Vašej pozornosti?

123 odborne popísaných cvikov na 231 farebných fotografiách Vám pomôže:

  • zvládnuť cvičenia na BOSU a osvojiť si správnu techniku
  • naučiť sa správne dýchať
  • nájsť a odstrániť najčastejšie chyby
  • rozšíriť si zásobník cvikov bez ohľadu na to, či ste rekreačný športovec alebo tréner
  • rozvinúť úroveň stabilizácie, rovnováhy a koordinácie
  • osvojiť si princípy funkčného posilňovania s dôrazom na správnu polohu tela