Upažovanie na protismerných kladkách zo stoja v predpažení

Ramená, alebo ak chcete delty, pozostávajú z troch hláv. Prednej, strednej a zadnej hlavy. Kým prvé dve tvoria najväčšiu časť z objemu ramien, zadná hlava je v porovnaní s nimi nepatrná. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je v tréningoch často zanedbávaná a podceňovaná. Výsledkom takéhoto prehliadania zadnej hlavy ramien môže byť neestetický výsledok. Druhým dôvodom prečo sa cvičí menej, je aj neznalosť väčšieho počtu cvičení na túto partiu.

Dnešný cvik nepatrí medzi objemové a možno mu priradiť skôr prívlastok vyrysovací. Jeho miesto je najmä na konci tréningu ramien – po sériách na prednú a strednú hlavu. Okrem zadnej hlavy deltového svalu, pre ktorý je tento cvik primárne určený, zapája aj strednú časť trapézového svalu, sval rombický, malý sval oblý a podhrebeňový sval.

Upažovanie na protismerných kladkách zo stoja v predpažení Upažovanie na protismerných kladkách zo stoja v predpažení

Prevedenie: Postavte sa do stredu medzi protismerné kladky. V prípade, že ste nižšieho vzrastu, využite napr. schodík, alebo vhodnú debničku primeranej výšky. Ak vzrast nepredstavuje problém, zaujmite postoj, kde je predná noha v nepatrnom výpade vpred. Uchopte držadlá nadhmatom tak, aby v pravej ruke bolo ľavé a v ľavej ruke pravé držadlo. Pohyb nezačínajte z prekríženými rukami (nežiadúce preťažovanie zadnej hlavy deltového svalu)! V úvodnej polohe sú ruky s držadlami pred telom – v upažení povyše. Začnite ťahať kladky tak, aby pohyb vychádzal z práce deltov a chrbta, nie zo sily paží. Ruky sú mierne pokrčené v lakťoch, ktoré sa snažte ťahať za telo. Po dosiahnutí tejto krajnej polohy na okamih vydržte. Aby bol cvik účinný, je dôležitý plný rozsah pohybu a toto krátke precítenie svalov v krajnej polohe. Po jeho dokončení začnite kontrolovaný návrat do úvodnej pozície.

Upažovanie na protismerných kladkách zo stoja v predpažení Upažovanie na protismerných kladkách zo stoja v predpažení

Dýchanie: Pred začiatkom opakovania sa nadýchnite a následne zadržte dych. Docielite tým spevnenie tela a lepšiu kontrakciu. Po dosiahnutí krajnej polohy vydýchnite a pokračujte v návrate.

Chyby:

  • Začínanie cviku s prekríženými rukami
  • Ťahanie kladiek prevažne silou paží
  • Nesprávne dýchanie